Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο κύριος σκοπός αυτού του focus note είναι να παρουσιάσει τις σημαντικότερες εξελίξεις και τάσεις στον κυπριακό τραπεζικό τομέα κατά την περίοδο 2013-2022, με απώτερο στόχο να αποτυπώσει την πρόοδο η οποία σημειώθηκε μετά την κρίση του 2013, τις προοπτικές και τις προκλήσεις προσεχώς, μαζί με τα σχετικά μέτρα και τις συστάσεις πολιτικής. Ο τραπεζικός τομέας διήλθε μια εκτεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο, επιτυγχάνοντας έντονη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, η οποία βάσει ορισμένων δεικτών (CET1) υπερβαίνει το μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς και ισχυρή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του. Οι μελλοντικές προκλήσεις συνδέονται κυρίως με την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ΜΕΔ, την επίτευξη οργανικής ανάπτυξης και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του τραπεζικού τομέα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Κύπρου.