Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της πρόσφατης τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και τα επόμενα βήματα κατά την προσεχή περίοδο.