Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισκόπηση

Συμφώνα με τα τελευταία στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2016 σημειώθηκε:

  • 0,59 δισ. ευρώ πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού.
  • 5,44 δισ. ευρώ πλεόνασμα στο πρωτογενές αποτέλεσμα.
  • 35,25 δισ. ευρώ καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.
  • Στα 4,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα χρέη Δημοσίου.

Αναλυτικά στοιχεία

Όλα τα στοιχεία αναλυτικά στην Οικονομική Ανάλυση Global Markets Special Focus Report: