Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

970-report

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να είναι ισχυρή, ενώ ο κίνδυνος για μια ύφεση τύπου W έχει μειωθεί σημαντικά. Σημαντικούς παράγοντες κινδύνου σε αυτή την οικονομική ανάκαμψη αποτελούν ο Αμερικανός καταναλωτής και η πρόωρη περιοριστική νομισματική πολιτική.