Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook (Νοέμβριος 2014)

Ο παγκόσμιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης αναμένεται να επιταχυνθεί από 3,3% το 2014 στο 3,8% το 2015, υποστηριζόμενης από ευνοϊκή νομισματική πολιτική και χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Μια γρηγορότερη από μια την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed θα προκαλούσε χρηματοπιστωτικές διαταραχές, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία. Στην Ευρωζώνη, παραμένει σοβαρός o κίνδυνος ανεπαρκούς προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και ο κίνδυνος αποπληθωρισμού.