Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook (Ιούλιος 2014)

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Ταχύτερη από την αναμενόμενη αναδίπλωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed μπορεί να πυροδοτήσει αναταραχή στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Στην ευρωζώνη, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κινδυνεύει λόγω μειωμένης πίεσης από τις αγορές και μεταρρυθμιστικής κόπωσης. Ο κίνδυνος αποπληθωρισμού παραμένει λόγω ισχνής οικονομικής ανάκαμψης.