Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook (Νοέμβριος 2013)

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να επιταχυνθεί από 2,9% το 2013 στο 3,5% το 2014, κυρίως λόγω ισχυρότερης ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ισχυρότερη ζήτηση στις αναπτυγμένες οικονομίες αναμένεται να στηρίξει τις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Ωστόσο, οι αναδυόμενες οικονομίες με μεγάλη εξάρτηση από τις διεθνείς κεφαλαιακές ροές (π.χ. Ινδονησία, Ινδία, Τουρκία) αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από τη μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης της Fed.