Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook (Ιούλιος 2013)

A. Προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία
i) Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για την οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο εξάμηνο του 2013Η ανοδική πορεία της αγοράς ακινήτων και η αύξηση του χρηματοοικονομικού πλούτου των νοικοκυριών αναμένεται να στηρίξει την ιδιωτική κατανάλωση κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα επιβραδυνθεί από 2,2% το 2012 στο 1,8% το 2013 κυρίως λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής. ii) Αναιμική ανάκαμψη στην ευρωζώνη το δεύτερο εξάμηνο του 2013
Εκτιμούμε ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα αρχίσει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι αναιμική λόγω της συνεχιζόμενης προ-κυκλικής δημοσιονομικής προσαρμογής και των συνθηκών πιστωτικής στενότητας...