Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook (Φεβρουάριος 2013)

Οι πολιτικές δράσεις για τη μείωση της αβεβαιότητας που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή κρίση και η συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής από πολλές κεντρικές τράπεζες αναμένεται να επιτρέψουν στην παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί με οριακά ταχύτερο ρυθμό το 2013. Παρ’ όλο που οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία έχουν υποχωρήσει σε κάποιο βαθμό, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι εύθραυστο και επιρρεπές σε απότομες μεταβολές του οικονομικό κλίματος. Οι κυριότεροι κίνδυνοι προέρχονται από πιθανές πολιτικές αστοχίες όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη και από μια εκτεταμένη σε μέγεθος εμπροσθοβαρή δημοσιονομική προσαρμογή στις ΗΠΑ.