Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook (June 2012)

Η βελτίωση του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος το δεύτερο εξάμηνο του 2012 λόγω της αναμενόμενης υποχώρησης των εντάσεων στην Ευρωζώνη, εκτιμούμε ότι θα επιτρέψει στην παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο, η αβεβαιότητα από τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ για το 2012 θα είναι χαμηλότερος από το δυνητικό ρυθμό. Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να βρεθεί σε διπλή ύφεση το 2012. Μια πιθανή έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ, μια ενδεχόμενη αποτυχία των Ευρωπαίων ηγετών να αποτρέψουν την επιδείνωση της κρίσης και η κρίση χρέους στις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.