Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook

Μια σειρά θετικών στοιχείων για την οικονομική δραστηριότητα από τις αρχές του έτους υποδηλώνουν ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται. Παρά την πρόσφατη ενίσχυση της δυναμικής της οικονομίας των ΗΠΑ, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2012 θα είναι χαμηλότερος από το δυνητικό ρυθμό. Η ευρωζώνη αναμένεται να επιστρέψει σε θετική τροχιά ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η αυξημένη δημοσιονομική πειθαρχία καθιστά πιθανότερη την παροχή επιπλέον βοήθειας προς τις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης. H στροφή των κεντρικών τραπεζών προς μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική αναμένεται να στηρίξει την παγκόσμια ανάπτυξη. Μια πιθανή επιδείνωση της κρίσης κυβερνητικού χρέους στην Ευρωζώνη και μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.