Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook

Η απότομη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρωζώνη, η χαμηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και η επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών παγκοσμίως αναμένεται να περιορίσουν την παγκόσμια οικονομία σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, εκτιμούμε πως η παγκόσμια οικονομία δεν διατρέχει κίνδυνο να εισέλθει σε ύφεση, απούσης σημαντικής επιδείνωσης της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,8% το 2011 και το 2012 από 5,1% το 2010. Επιπλέον, η στροφή των κεντρικών τραπεζών τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες προς χαλαρότερη νομισματική πολιτική αναμένεται να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα.