Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

1511-report

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζεται, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς. Ο μηχανισμός επίλυσης κρίσεων στην Ευρωζώνη είναι υπό συζήτηση. Χαλαρή η νομισματική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο για μεγάλο διάστημα. Προοπτικές για τα κρατικά ομόλογα, συνάλλαγμα και εμπορεύματα.