Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

Η άποψή σας είναι σημαντική για εμάς. Τη λαμβάνουμε υπόψη μας για να σας εξυπηρετούμε ακόμη καλύτερα.

Σε ποια έρευνα συμμετείχατε

Συμμετείχατε στην έρευνα μέτρησης ικανοποίησης των πελατών μας, από την οποία προσδιορίζεται ο δείκτης Net Promoter Score (NPS) για την Eurobank.

Διεξάγουμε την έρευνα ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δείγμα πελατών μας σύμφωνα με διεθνή τυποποιημένα πρότυπα αξιολόγησης.

Πώς μας βοηθάει η συμμετοχή σας

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη γιατί μαθαίνουμε πώς αξιολογείτε τις υπηρεσίες μας, πώς βλέπετε τη σχέση σας μαζί μας και ποια ζητήματα αντιμετωπίζετε κατά τη συνεργασία μας.

Με τη δική σας βοήθεια βελτιώνουμε συνεχώς την τραπεζική εμπειρία όλων των πελατών μας.