Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

«Είμαστε μια Τράπεζα που βλέπει πλέον το μέλλον με διαφορετικό τρόπο»

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αντιμετωπίζει ριζικά το θέμα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Με την κατάληξη της συμφωνίας με την doValue, ολοκληρώνεται ο καινοτόμος σχεδιασμός που είχε ανακοινώσει η τράπεζα τον Νοέμβριο του 2018 για την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που είχε δημιουργηθεί την τελευταία δύσκολη δεκαετία της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.

H συμφωνία με την doValue για την πώληση του 80% της εταιρείας Eurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS), επιτρέπει στην Eurobank να αντιμετωπίζει από μια ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση τις τρέχουσες προκλήσεις και να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τον αντίκτυπο του Covid-19.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Eurobank μειώνεται δραστικά στο 15,6% και αναδεικνύει την Eurobank την πρώτη ελληνική τράπεζα που προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά τραπεζικά μεγέθη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Είμαστε μια τράπεζα που βλέπει πλέον το μέλλον με διαφορετικό τρόπο. Με αυτήν την έννοια, είμαστε μια τράπεζα διαφορετική από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα».

Μια μεγάλη επένδυση για την ελληνική οικονομία

Η συμφωνία και οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, και σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά και η εξαιρετική επίδοση της Ελλάδας στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Η doValue είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου της στην Ευρώπη, στρατηγικός εταίρος μας και ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών δίνει τη δυνατότητα στην Eurobank να αντιμετωπίζει από ισχυρότερη θέση τις τρέχουσες προκλήσεις και να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.

Μια πρωτοποριακή συναλλαγή για το τραπεζικό σύστημα

Η Eurobank αποτέλεσε τον οδηγό για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Λόγω του καινοτόμου και πολύπλοκου χαρακτήρα των συναλλαγών, χρειάστηκε να ληφθούν για πρώτη φορά ειδικές εποπτικές εγκρίσεις, υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, που δημιούργησαν ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο. 

Το σχέδιο της Εurοbank για την ισχυροποίηση και εξυγίανση

Όπως είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2018, το σχέδιο εφαρμόστηκε βήμα-βήμα με τη δημιουργία ένας οδικού χάρτη για την εξυγίανση και στρατηγικούς σταθμούς - κινήσεις που δεν ακολουθούσαν κάποιο υπάρχον πρότυπο, αλλά σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες της τράπεζας και την ελληνική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί του μοντέλου είναι:

  • Συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia που πρόσθεσε 900 εκατομμύρια ευρώ στα κεφάλαια της τράπεζας.
  • Project Pillar – η πρώτη τιτλοποίηση ΝΡΕ στην Ελλάδα, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Εταιρικός μετασχηματισμός της Eurobank (hive-down).
  • Project Cairo – η μεγαλύτερη τιτλοποίηση στην Ελλάδα, ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Συμμετοχή της τιτλοποίησης Cairo, όπου εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα Ηρακλής για παροχή εγγυήσεων από το Δημόσιο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Συμφωνία με την doValue για την πώληση του 80% της Eurobank FPS, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων στην ελληνική αγορά, και μέρους των τιτλοποιήσεων Cairo.
  • Σωρευτική μείωση ΝΡΕ πάνω από 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 2/3 του αποθέματος ΝΡΕ της Eurobank.
  • Μείωση του δείκτη ΝΡΕ στο 15,6% (με δείκτη κάλυψης 60%) που αναδεικνύει την Eurobank την πρώτη ελληνική τράπεζα που προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά τραπεζικά μεγέθη ως προς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, το μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια πρόβλημα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
  • Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση της Eurobank για την εκκίνηση μιας νέας φάσης ανάπτυξης και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 
  • Σημειώνεται ότι, η Eurobank έχει προσθέσει από το 2014 συνολικά 6 δισεκατομμύρια ευρώ στα κεφάλαιά της αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους.