Παροχή πληροφόρησης για το εννεάμηνο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 βάσει του άρθρου 6 του ν. 4374/2016 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα ή Eurobank) ανακοινώνει ότι η σχετική πληροφόρηση για τον Όμιλο Eurobank που αφορά το εννεάμηνο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 βάσει του άρθρου 6 του ν.4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση: www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/oikonomika-apotelesmata.