Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έτος κορυφαίας διάκρισης ήταν και το 2016 για τη Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ καθώς κατέκτησε για 8η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιριών με μερίδιο 15,02% όσον αφορά τους όγκους συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ αποτελεί επιλογή για πάνω από 10.000 ιδιώτες αλλά και για σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα.

Η εταιρία καλύπτει πλήρες φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει συναλλαγές σε μετοχές, παράγωγα προϊόντα και ομόλογα που διαπραγματεύονται σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και σε αμοιβαία κεφάλαια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν την επιλογή να εκτελέσουν τις συναλλαγές τους με την υποστήριξη του εξειδικευμένου συνεργάτη τους τηλεφωνικά, ή και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών eurobanktrader.

H Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ απέσπασε και το 2016 στην έρευνα EXTEL που διεξάγεται μεταξύ 20.000 επαγγελματιών του διεθνούς επενδυτικού κλάδου, σειρά τίτλων όπως:

  • Καλύτερης Χρηματιστηριακής για την Ελληνική αγορά,
  • Καλύτερου Τμήματος Ανάλυσης για την Ελλάδα,
  • Καλύτερου Αναλυτή για την Ελλάδα, καθώς και
  • Δεύτερου Καλύτερου Τμήματος Πωλήσεων Διεθνών Θεσμικών Επενδυτών για την Ελληνική αγορά.

Η Διεύθυνση Ανάλυσης της εταιρίας – η οποία ψηφίζεται σταθερά πρώτη στην έρευνα EXTEL για τέταρτη συνεχή χρονιά - καλύπτει το 80% της κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου μέσω περιοδικών εκθέσεων. Η Διεύθυνση διατηρεί τακτική επαφή με τις εισηγμένες ενώ έχει διαρκή επικοινωνία με τη θεσμική επενδυτική κοινότητα. Επίσης, παρέχει συνεχή υποστήριξη όσον αφορά μετοχές σε όλες τις μονάδες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ομίλου Eurobank. Εκτός από την ελληνική αγορά, η Διεύθυνση ασχολείται και με τη μελέτη των σημαντικότερων διεθνών χρηματιστηρίων και εταιριών ανά τον κόσμο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2016 σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί έπαιξε και η Διεύθυνση Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Making) – που παρέχει ρευστότητα σε 22 μετοχές και 31 παράγωγα προϊόντα.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ιδιαιτερότητες των αγορών καθιστούν απαραίτητο τον εντοπισμό και την ενεργή μέτρηση και διαχείριση κινδύνων. Τη μέτρηση και εποπτεία τους έχει αναλάβει εξειδικευμένο τμήμα της εταιρίας σκοπός του οποίου είναι η συνεχής προστασία και η προειδοποίηση των πελατών του έναντι των κινδύνων της αγοράς.

Τέλος, η εταιρία, έχοντας ως στόχο να πρωτοπορεί και τεχνολογικά, εξελίσσει συνεχώς τα συστήματά της έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει σε θεσμικούς αλλά και ιδιώτες πελάτες υπηρεσίες πρώτης ποιότητας.

ΚΑΤΕΒΑΖΩ το Δελτίο Τύπου