Παροχή πληροφόρησης για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 βάσει του άρθρου 6 του ν. 4374/2016 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα ή Eurobank) ανακοινώνει ότι η σχετική πληροφόρηση για τον Όμιλο Eurobank που αφορά στο  πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 βάσει του άρθρου 6 του ν.4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση:
https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/oikonomikes-katastaseis-pages/first-quarter-2019