Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικητική Επιτροπή (Executive Board) της Τράπεζας, η οποία έχει την ευθύνη της υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου όπως αυτή σχεδιάζεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Committee) και εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας, αναμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος

 • Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλη

 • Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες
 • Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Troubled Assets Group
 • Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking
 • Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου, Group Chief Risk Officer (CRO)
 • Ιάκωβος Γιαννακλής, Γενικός Διευθυντής Retail Banking
 • Αναστάσιος Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής Global Markets
 • Απόστολος Καζάκος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου
 • Χάρης Κοκολογιάννης, Γενικός Διευθυντής Group Finance, Group Chief Financial Officer (CFO)
 • Αναστάσιος Πανούσης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Καθυστερήσεων Retail
 • Μιχάλης Λούης, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων & Group Private Banking