Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικητική Επιτροπή (Executive Board) της θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα), η οποία έχει την ευθύνη της υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου, όπως αυτή σχεδιάζεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Committee) της Τράπεζας και εγκρίνεται από τα Δ.Σ. της Eurobank Holdings και της Τράπεζας, αναμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος

 • Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλη

 • Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail
 • Κώστας Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking
 • Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (Group COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες
 • Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου, Group Chief Risk Officer (Group CRO)
 • Θανάσης Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου
 • Τάσος Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής Markets & Asset Management
 • Απόστολος Καζάκος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου
 • Χάρης Κοκολογιάννης, Γενικός Διευθυντής Finance Ομίλου, Group Chief Financial Officer (Group CFO)
 • Μιχάλης Λούης, Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων & Group Private Banking
 • Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Group Chief Human Resources Officer (Group CHRO)
 • Ιωάννης Σεραφειμίδης, Γενικός Διευθυντής Δικτύων Retail Banking