Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σε συνέχεια της από 24 Ιανουαρίου 2024 ανακοίνωσης, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024: 

Πέμπτη, 7 Maρτίου 2024 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2023 και ενημέρωση αναλυτών
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2024 και ενημέρωση αναλυτών
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024 Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024
Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024
Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο
Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2024 και ενημέρωση αναλυτών
Πέμπτη, 7 Noεμβρίου 2024 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2024 και ενημέρωση αναλυτών


Τέλος σημειώνεται ότι:

  • Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
  • Οι νέες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2024 υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκαλέσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΕΓΣ), και την έγκριση της εν λόγω ΕΓΣ.