Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου 2019 θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00.