Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 9 Ιουνίου 2022. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.

Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συνολικής ζήτησης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για   γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης της Eurobank και η συναλλαγή είναι ένα ακόμη βήμα  προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι  Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations investor_relations@eurobankholdings.gr.