Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι ο κ. Σωτήριος Συρμακέζης, Group Chief Digital & Technology Officer και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Τράπεζας, αποχωρεί από τον Όμιλο.