Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank και το προσωπικό της, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους προς τους πυρόπληκτους πελάτες της και τους πολίτες της Ρόδου που υφίστανται τις καταστροφικές συνέπειες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προχωρά άμεσα σε στοχευμένες ενέργειες ανακούφισης των πληγέντων καθώς και σε ενέργειες αποκατάστασης του φυσικού Περιβάλλοντος της Ρόδου.

1. Οικονομικά μέτρα

Ειδικότερα, για τους πελάτες της Τράπεζας (επιχειρηματίες και ιδιώτες) που υπέστησαν ζημιές και εξαναγκάζονται σε παύση της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ή έχουν υποστεί ζημιές οι κατοικίες τους, αποφασίσθηκε:

  • Αναστολή καταβολής των δόσεων υφιστάμενων δανείων για ενήμερους πελάτες έως τον Ιούνιο του 2024, κατόπιν σχετικής αίτησης.
  • Για όλη τη διάρκεια της περιόδου αναστολής τα υφιστάμενα δάνεια θα εκτοκίζονται με επιτόκιο, το περιθώριο του οποίου (spread) θα είναι μειωμένο κατά 50%.
  • Παροχή χαμηλότοκων δανείων με σκοπό την κάλυψη άμεσων αναγκών για Κεφάλαιο Κίνησης (απώλεια εσόδων, πληρωμή υποχρεώσεων και προμηθευτών, προετοιμασία λειτουργίας για τη νέα σεζόν), την αποκατάσταση των ζημιών, την ενίσχυση της πυρασφάλειας αλλά και εργασίες αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος σε εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων.

2. Ενέργειες Επικοινωνίας

Η Ρόδος, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Η Eurobank, έχοντας συνδέσει διαχρονικά τη λειτουργία της με τη στήριξη και ενίσχυση του Τουρισμού, έχει στόχο, τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των πελατών και της τοπικής οικονομίας να συμβάλλουν, αφενός στην ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και αφετέρου στη στήριξη συνολικά του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Η Τράπεζα, μέσω και της πολυετούς συνεργασίας της με τον ΣΕΤΕ και την Marketing Greece, επενδύει όχι μόνο στη στήριξη του τουρισμού αλλά και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, με τη συμβολή του ΣΕΤΕ και της Marketing Greece, καθώς και σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς και κάθε αρμόδιο για τον Τουρισμό φορέα, θα υποστηρίξει επικοινωνιακές ενέργειες (π.χ. ενημερωτική καμπάνια) για τη δυναμική επανεκκίνηση του Τουρισμού στο νησί.

3. Μέτρα αποκατάστασης για το Περιβάλλον

Η Τράπεζα, παραμένοντας πιστή στις δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα βιωσιμότητας, θεωρεί υποχρέωσή της, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να συμβάλει άμεσα και ουσιαστικά στις μακροπρόθεσμες ενέργειες αποκατάστασης του φυσικού πλούτου της χώρας που απειλείται από τη μεταβολή που προκαλεί η κλιματική κρίση, η οποία αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, τόσο στην περιοχή της Μεσογείου όσο και παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογεί τη λήψη άμεσων ενεργειών, διαθέτοντας ποσό ύψους €500.000, για τη βιώσιμη αναδάσωση των καμένων δασικών εκτάσεων και τη συνολικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ρόδου, καθώς και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση με έμφαση στα παιδιά και τους νέους.

Η Τράπεζα εξετάζει «δέσμη πρωτοβουλιών» και συγκεκριμένα:

  • ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ | Για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με δράσεις δενδροφύτευσης υπό την καθοδήγηση των αρχών, τη συνεργασία εξειδικευμένων φορέων και την αναγκαία φροντίδα σε βάθος χρόνου ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου.
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την προστασία των δασών και την πρόληψη, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους.
  • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ | Διοργάνωση εθελοντικών δράσεων με εθελοντικές οργανώσεις και τη συμμετοχή των ανθρώπων της Τράπεζας.
  • ΠΡΟΛΗΨΗ | Την ενίσχυση των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με καινοτόμα τεχνολογικά μέσα και υποδομές.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank στηρίζει διαχρονικά το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στην αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας, με δράσεις που υλοποίησε το 2007 και το 2021 για την ανασύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος, τη στήριξη τοπικών παραγωγών και την ευαισθητοποίηση, ειδικά των νέων, για θέματα πρόληψης και προστασίας.