Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank απέσπασε τη διάκριση Best Service Domestic Bank στην Ελλάδα (Βραβείο Bέλτιστης Eξυπηρέτησης από Τράπεζα στην Ελλάδα), για το 2023, για την παροχή υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Trade Finance Survey 2023, που διενήργησε το διεθνούς κύρους περιοδικό Euromoney.

Πρόκειται για μία έμπρακτη επιβράβευση της διαχρονικής δέσμευσης της Εurobank να στηρίζει τις ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις μέσω ενός σύγχρονου ολιστικού πλαισίου καινοτόμων υπηρεσιών που απαντάει στις ανάγκες της αγοράς. Αποτελεί, επίσης, μία σημαντική αναγνώριση της επιτυχημένης στρατηγικής της, εν μέσω ενός περιβάλλοντος υψηλών απαιτήσεων και ισχυρών προκλήσεων στο διεθνές εμπόριο.

Ο υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου, στη στρατηγική και εξυπηρέτηση που προσφέρει η Eurobank, πιστοποιείται και από την έρευνα Trade Finance Survey 2023, που απηχεί τις απόψεις εταιρειών με έδρα την Ελλάδα, οι οποίες αξιολόγησαν τη διαχείριση συναλλαγών στο διεθνές εμπόριο. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με την ποιότητα και το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών, το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και τον βαθμό καινοτομίας και προσαρμοστικότητας των παρεχόμενων λύσεων. Η Eurobank παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο Διεθνές Εμπόριο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, άνοιγμα και επιβεβαίωση Ενέγγυων Πιστώσεων, Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, καθώς και χρηματοδοτικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εισαγωγέων και των εξαγωγέων.

Η σταθερή δέσμευση της Eurobank να παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες στους πελάτες της, επιχειρήσεις και ιδιώτες, με την τεχνογνωσία, αλλά και τον επαγγελματισμό που διακρίνει το ανθρώπινο δυναμικό της, αναγνωρίζεται διαχρονικά από φορείς διεθνούς εμβέλειας. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2022 η Τράπεζα διακρίθηκε, μεταξύ άλλων, ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα στο πλαίσιο των βραβείων Awards for Excellence 2022 του Euromoney, το οποίο συνεκτίμησε τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της, τη στρατηγική, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δείτε τις βραβεύσεις της Eurobank εδώ._