Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με συντονιστή διοργάνωσης την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., και διοργανωτές τα πιστωτικά ιδρύματα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., ολοκληρώθηκε η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, ως επιχείρησης εξαγωγικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το επενδυτικό έργο της εταιρείας Sunlight «Επέκταση και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας», συνολικού προϋπολογισμού €175 εκατ., αφορά –μεταξύ άλλων– στην κατασκευή νέων, ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, την προσθήκη υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της Sunlight. Η επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα «Εξωστρέφεια» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και, παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφορικά με την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ποσού €140 εκατ., με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους €87,5 εκατ., από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και δανειακά κεφάλαια, ύψους €52,5 εκατ., από τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της Sunlight, ύψους €35 εκατ., θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Ένα καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ, που αφορά σε αποθήκευση ενέργειας, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, χάρη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η Sunlight Group εξασφάλισε δανειακούς πόρους, ύψους 140 εκατ. ευρώ, με ευνοϊκούς όρους –και μάλιστα σε μία χρονική περίοδο ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων– για ένα έργο εξαγωγικού χαρακτήρα, το οποίο προάγει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα μας και απευθύνεται σε επενδυτές με όραμα, για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας.».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, επισήμανε: «Χαιρόμαστε που το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναδεικνύεται ως καταλύτης σε εξαγωγικές παραγωγικές επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Η συγκεκριμένη επένδυση, που στηρίζει και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί μια εμβληματική επένδυση που συνδυάζει βιομηχανική παραγωγή, εξωστρέφεια και καινοτομία στους πυλώνες της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιοποίησης.».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, κ. Λάμπρος Μπίσαλας, τόνισε: «Η χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις ελληνικές τράπεζες αναγνωρίζει την εθνικής σημασίας προσπάθεια που υπηρετεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας στην αποθήκευση ενέργειας. Στοχεύουμε στη δημιουργία υψηλής καινοτομίας και καθετοποιημένης παραγωγής τεχνολογίας λιθίου σε ελληνικό έδαφος, η οποία θα τροφοδοτεί την παγκόσμια αγορά δημιουργώντας, παράλληλα, αξία στη χώρα. Τα κεφάλαια αυτά στηρίζουν τις τεράστιες επενδύσεις που, ήδη, υλοποιούμε για τη θεμελίωση κέντρων R&D λιθίου, την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων βιομηχανικών υποδομών και “έξυπνων” προϊόντων που συμβάλλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην οικονομία και απασχόληση, στην καινοτομία και την έρευνα – το σύνολο δηλαδή των πυλώνων του “Ελλάδα 2.0”. Έχουμε, πλέον, ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού μας πλάνου, με βάση το οποίο συνεχίζουμε τη δυναμική ανάπτυξη και επέκταση της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούμε περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας στη βόρεια Ελλάδα, σε μερικές από τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της επικράτειας, όπου βρίσκονται οι εγχώριες βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις, και συμβάλλουμε, ουσιαστικά, στην τοπική και εθνική οικονομία. Η στήριξη των μετόχων και της χρηματοοικονομικής κοινότητας, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη των πελατών μας, είναι κινητήριος δύναμη για να εδραιώσουμε τη Sunlight ως πρωταγωνίστρια της παγκόσμιας αγοράς στην τεχνολογία, την καινοτομία, και την παραγωγή μπαταριών για βιομηχανικές και εκτός δρόμου εφαρμογές και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.».

Ο Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Τζούρος, υπογράμμισε: «Η συγκεκριμένη συναλλαγή επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα, εξωστρεφή χαρακτήρα και καινοτόμα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο  των βασικών πυλώνων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την άμεση αξιολόγηση και υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της εθνικής μας οικονομίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επικεφαλής Corporate & Investment Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, σημείωσε: «Η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Sunlight, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σηματοδοτεί την έναρξη μίας εμβληματικής επένδυσης στον κλάδο των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, με προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας. Στην Eurobank, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή για τη συμμετοχή μας στο έργο, που σκοπό έχει την αναβάθμιση της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της Sunlight, μίας εταιρείας η οποία στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και προάγει την εξωστρέφεια. Στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας, ώστε να υλοποιήσουν τα υγιή επιχειρηματικά τους σχέδια μέσω και των κεφαλαίων του “Ελλάδα 2.0”.»._

Από αριστερά: Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Τζούρος, Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking Τράπεζας Πειραιώς, Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank & επικεφαλής Corporate & Investment Banking, Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.