Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank απέσπασε το βραβείο της «Καλύτερης Τράπεζας Private Banking» για το 2023, σε Ελλάδα και Κύπρο. Η σημαντική αυτή διάκριση, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, αποτελεί αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεων της Τράπεζας στην ελληνική και κυπριακή αγορά, αντίστοιχα.

Η βράβευση είναι η όγδοη (8η) διαδοχική για τις υπηρεσίες στην Ελλάδα, την οποία η Eurobank λαμβάνει ανελλιπώς από τότε που το Global Finance θεσμοθέτησε τα συγκεκριμένα βραβεία, ενώ αποτελεί την τέταρτη (4η) διαδοχική για τις υπηρεσίες στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τράπεζα έχει βραβευθεί, συνολικά, δεκαοκτώ (18) φορές για τις υπηρεσίες Private Banking στην Ελλάδα και δέκα (10) φορές για τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην Κύπρο, από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, μεταξύ αυτών το Global Finance.

Για την Eurobank, η νέα φετινή διάκριση από το Global Finance, αντανακλά και το θετικό αντίκτυπο της αναβαθμισμένης στρατηγικής Private Banking του Ομίλου, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό τραπεζικό όμιλο που μπορεί να προσφέρει σε κάθε πελάτη Private Banking, όπου κι αν βρίσκεται, ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών από τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το μοντέλο «Νέας Γενιάς» στο Private Banking της Eurobank, στηρίζεται στην επιχειρηματική απλοποίηση με αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής και ευθυγράμμιση προϊόντων, διαδικασιών και συστημάτων πληροφορικής, για την εξασφάλιση της βέλτιστης εξυπηρέτησης και κοινών εμπειριών για όλους τους πελάτες Private Banking, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου θα αποφασίσουν να διατηρούν τα επενδυτικά τους κεφάλαια.

Τα βραβεία του Global Finance αναδεικνύουν τις τράπεζες από ολόκληρο τον κόσμο που ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών Private Banking και με τα ισχυρά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά ξεχώρισαν στις προτιμήσεις τους, αναπτύσσοντας ισχυρούς δεσμούς. Η συντακτική επιτροπή του Global Finance επέλεξε τους βραβευθέντες αξιοποιώντας τις συστάσεις στελεχών και ειδικών του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψιν οικονομικά στοιχεία, όπως η απόδοση των επενδύσεων, τα κέρδη και η διείσδυση των τραπεζών στην αγορά. Στο πλαίσιο διεθνούς ανεξάρτητης έρευνας αξιολογήθηκαν επίσης απόψεις πελατών Private Banking, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνολική εξυπηρέτηση των πελατών, η ανταγωνιστικότητα, η γνώση της αγοράς αλλά και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της.

Οι φετινές αξιολογήσεις του Global Finance βασίστηκαν στις επιδόσεις κατά την περίοδο που καλύπτει την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022 και τα τελικά αποτελέσματα ήταν συνδυασμός της διεθνούς, ανεξάρτητης έρευνας και στοιχείων που υπέβαλλαν οι τράπεζες. Τα βραβεία του περιοδικού Global Finance ανακοινώθηκαν επισήμως στις 19.10.2022, θα δημοσιευτούν στην έκδοση Δεκεμβρίου και οι νικητές θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στη Νέα Υόρκη στις αρχές Μαρτίου 2023.