Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τομέα των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, καθώς αναδείχθηκε “Best Sub-Custodian Bank 2024” σε Ελλάδα & Κύπρο, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance. Επίσης, βραβεύτηκε ως “Best in Class: Global Asset Safety and Risk Management” από το περιοδικό Global Custodian, στο πλαίσιο των βραβείων “Leaders in Custody 2024".

Η κορυφαία διάκριση της Eurobank ως η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής αποτελεί την 18η διάκριση που λαμβάνει από το Global Finance από το 2006, καταδεικνύοντας τη, διαχρονικά, υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας. Η συνεχής αναγνώριση υπογραμμίζει την επιτυχημένη στρατηγική της Eurobank στην παροχή υψηλού επιπέδου, καινοτόμων μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Tο περιοδικό Global Finance αναδεικνύει, κάθε χρόνο, τις κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ τραπεζών στη βάση πολυπαραγοντικών κριτηρίων, όπως, η σχέση με την πελατεία, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι τεχνολογικές πλατφόρμες, η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε σειρά κανονιστικών αλλαγών, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, καθώς και η γνώση του κανονιστικού πλαισίου & πρακτικών της εκάστοτε αγοράς.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της απονομής των Leaders in Custody Awards 2024, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, το περιοδικό Global Custodian, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της Τράπεζας, βράβευσε την Eurobank ως “Best in Class: Global Asset Safety and Risk Management”.

Η συγκεκριμένη βράβευση εδραιώνει την Eurobank μεταξύ των κορυφαίων παρόχων για τις υψηλού επιπέδου μετα-συναλλακτικές υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της, με έμφαση την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση κινδύνου. Είναι, δε, αποτέλεσμα της υψηλής βαθμολογίας που συγκέντρωσε η Τράπεζα σε έρευνες μεταξύ θεσμικών πελατών, που την ανέδειξαν μεταξύ εγχώριων και ξένων κορυφαίων τραπεζών.

Η Εurobank προσφέρει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα φάσματα μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά - Clearing, Global Custody & Asset Servicing, Fund Administration, Middle Office, Shareholders & Investors Services - σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μπορείτε να δείτε τις βραβεύσεις της Eurobank εδώ.