Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  

Η Eurobank έλαβε τη σημαντική διάκριση ESG Regional Top Rated ενώ απέσπασε για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη διεθνή διάκριση ESG Industry Top Rated και εντάχθηκε στη λίστα Morningstar Sustainalytics’ 2024 Top-Rated ESG Companies List, την οποία καταρτίζει η Morningstar Sustainalytics.

Οι σημαντικές διακρίσεις από την Morningstar Sustainalytics, του διεθνούς εμβέλειας παρόχου έρευνας, δεδομένων και αξιολογήσεων ESG (Environmental, Social, Governance) σε θεσμικούς επενδυτές και εταιρείες, μέλους της Morningstar, αποδεικνύουν εμπράκτως τη δέσμευση της Τράπεζας σε πρακτικές ESG, κατατάσσοντας την Eurobank μεταξύ των τραπεζών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 1.031 τράπεζες από όλο τον κόσμο και, μετά από πολύμηνη διαδικασία, η Eurobank πέτυχε στο συγκεκριμένο δείκτη συνολική βαθμολογία 10.6 / low risk, καταγράφοντας αισθητή βελτίωση σε σειρά επιμέρους παραμέτρων που την κατέταξαν στην 45η θέση, πετυχαίνοντας μια εξαιρετική διάκριση στην κατηγορία του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Η σημαντική αυτή αναγνώριση προέκυψε από την αξιολόγηση της απόδοσης και των διοικητικών πρακτικών που εφαρμόζει η Τράπεζα σε ένα ευρύ φάσμα επιδράσεων ESG που περιλαμβάνει τους τομείς Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων, Επιχειρηματικής Ηθικής, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διακυβέρνησης Προϊόντων και Ενσωμάτωσης ESG κριτηρίων σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά σε διεθνούς κύρους αξιολογήσεις ESG με στόχο την ανάδειξη της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών επιδόσεών της, την αναβάθμιση των σχετικών γνωστοποιήσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις πρακτικές της.

Μπορείτε να δείτε τις διακρίσεις της Eurobank εδώ.