Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Eurobank Equities, επιδιώκοντας την ανάπτυξη της αγοράς εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης και την προβολή θεμελιωδώς ισχυρών και ποιοτικών επιχειρήσεων, δημοσιοποιεί νέα έκθεση, στο πλαίσιο της πρωτοποριακής υπηρεσίας επιδοτούμενων αναλύσεων, την οποία εγκαινίασε το 2019.

Η νέα έκθεση αφορά στην εταιρεία «Πλαίσιο», την τρίτη (3η) επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιδοτούμενης ανάλυσης της Eurobank Equities, μέσω του οποίου η Χρηματιστηριακή επιδιώκει να πρωτοστατήσει στη διαδικασία μετεξέλιξης του μοντέλου ανάλυσης, στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την οδηγία MIFID II.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιδοτούμενες αναλύσεις από εισηγμένες εταιρείες γνωρίζουν ανάπτυξη διεθνώς, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στις χρηματιστηριακές αγορές και την πληρέστερη και ευρύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρακτική που έχει ιδιαίτερα ευνοϊκές προεκτάσεις για αξιόλογες εισηγμένες εταιρείες, μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν καθώς η χρηματιστηριακή κάλυψη συχνά περιορίζεται στις εισηγμένες υψηλής κεφαλαιοποίησης ή/και εμπορευσιμότητας.

Με το κύρος και την αξιοπιστία του, επί σειρά ετών, βραβευμένου τμήματος ανάλυσης, η νέα έκθεση της Eurobank Equities, αυτή τη φορά για την επιχείρηση Πλαίσιο, περιγράφει διεξοδικά τις δραστηριότητες του Ομίλου της εν λόγω εταιρείας, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας (όπως την εφοδιαστική υποδομή, τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων διανομής, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τις υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση και το τηλεφωνικό κέντρο), στοιχεία τα οποία έχουν βοηθήσει την επιχείρηση να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις πιεστικές και πρωτόγνωρες προκλήσεις της πανδημικής κρίσης.

Οι επιδοτούμενες αναλύσεις έχουν κατά κύριο λόγο ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν συνοδεύονται από συστάσεις ή τιμές στόχους και αποσκοπούν, κυρίως, στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και χαρακτηριστικά, από τους επενδυτές. Οι αναλύσεις αυτές είναι διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Eurobank Equities, στην πλατφόρμα Eurobank Trader, στις περισσότερες πλατφόρμες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Bloomberg, Thomson Reuters, Factset, Capital IQ, ResearchPool, RSRCH Exchange) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας που επιδοτεί την εκάστοτε ανάλυση.

Οι προηγούμενες δύο αναλύσεις της Eurobank Equities, στο πλαίσιο των επιδοτούμενων από εισηγμένες, μελετών, αφορούσαν στις εταιρείες Profile Systems και ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η Eurobank Equities αποτελεί κύρια επιλογή για τους σημαντικότερους Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά καθώς επίσης και για περισσότερους από 15.000 ενεργούς ιδιώτες πελάτες._