Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank απέσπασε δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τομέα των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, καθώς αναδείχθηκε η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής (Best Sub-Custodian Bank in Greece, 2021) για την Ελλάδα, το 2021, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance και “Outstanding Performer, Southern Europe 2020” από το περιοδικό Global Custodian, που αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς στο συγκεκριμένο χώρο.

Η κορυφαία διάκριση ως “Best Sub-Custodian Bank in Greece” από το Global Finance, για το 2021, αποτελεί την 15η διάκριση που λαμβάνει η Eurobank στον τομέα αυτό, από το 2006 και μετά, και την 6η διαδοχική τα τελευταία χρόνια.

Η συνεπής αυτή αναγνώριση καταδεικνύει την επιτυχημένη στρατηγική της Τράπεζας στην παροχή υψηλού επιπέδου, καινοτόμων μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, πρωτοπορώντας στην ελληνική αγορά μεταξύ εγχώριων και ξένων τραπεζών.

 Tο Global Finance αναζητά, κάθε χρόνο, τις κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ τραπεζών στη βάση συγκεκριμένων πολυπαραγοντικών κριτηρίων, όπως η σχέση με την πελατεία, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι τεχνολογικές πλατφόρμες, η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε σειρά κανονιστικών αλλαγών, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, καθώς και η γνώση του εγχωρίου κανονιστικού πλαισίου & πρακτικών.

Ενδεικτική του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της Eurobank είναι και η σημαντική διάκριση ως “Outstanding Performer, Southern Europe 2020”, στο πλαίσιο του ετήσιου Agent Banks in Emerging Markets Survey από το περιοδικό Global Custodian.

Πρόκειται για ένα βραβείο που οφείλεται στην υψηλή βαθμολογία που έλαβε η Eurobank για τις υπηρεσίες της στην ελληνική αγορά, από σημαντικό αριθμό πελατών παγκοσμίως, η οποία μάλιστα, ξεπέρασε αντίστοιχες βαθμολογίες σημαντικών τραπεζικών οργανισμών στη Νότια Ευρώπη.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Eurobank, επικεφαλής Global Transaction Banking, κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης: «Οι φετινές διακρίσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχονται σε μια περίοδο πρωτοφανούς δυσκολίας και αυξημένων απαιτήσεων, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, κατά την οποία η συναλλακτική δραστηριότητα των πελατών ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης από φορείς διεθνούς κύρους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, που βασίζεται στη βαθιά γνώση της αγοράς και προσφέρει ολοκληρωμένες, ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις, με τον πελάτη, σταθερά, στο επίκεντρο».

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Eurobank, καθώς και το υψηλό επίπεδο του έμπειρου, εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού στον τομέα των Securities Services, με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Λάπα.

Η Εurobank, προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο φάσμα μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά -Clearing, Custody, Asset Servicing & Fund Administration-, τόσο σε θεσμικούς όσο και σε ιδιώτες πελάτες. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες Θεματοφυλακής για ένα σημαντικό αριθμό αγορών αλλοδαπής καθώς και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του Χρηματιστήριου Αθηνών, διαχείριση ομολογιακών δανείων και υπηρεσίες μετοχολογίου._