Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών (“Eurobank”) ανακοινώνει ότι συμφώνησε με την BNP Paribas Personal Finance για την εξαγορά από τη θυγατρική της στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD (“Postbank”) της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria.

Ειδικότερα, η Postbank υπέγραψε επιστολή που παρέχει στην BNP Paribas Personal Finance το δικαίωμα πώλησης (put option) της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria με βάση συμφωνηθέντες όρους.

Από το 2007, η BNP Paribas Personal Finance έχτισε ισχυρή παρουσία στην αγορά καταναλωτικής πίστης της Βουλγαρίας. Λειτουργεί μέσω ενός δικτύου 44 υποκαταστημάτων και κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου 2022 είχε σύνολο περιουσιακών στοιχείων €450 εκατ. και καταθέσεις κοντά στα €100 εκατ., με ισχυρή κερδοφορία.

Η συναλλαγή αυτή ενδυναμώνει τη θέση της Postbank στη λιανική τραπεζική της Βουλγαρίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων, δεδομένης της πελατειακής βάσης της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, που ξεπερνά τις 270 χιλιάδες πελάτες.

Η σχεδιαζόμενη συναλλαγή υπόκειται σε διαβούλευση με τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων της BNP Paribas Personal Finance και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Ο κύριος Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Eurobank δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που καταλήξαμε σε συμφωνία με την BNP Paribas Personal Finance για την εξαγορά της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria. Πρόκειται για μία εξαγορά που είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη στρατηγική μας για την ενδυνάμωση της Postbank με περιουσιακά στοιχεία που προσδίδουν αξία τόσο άμεσα όσο και μελλοντικά. Η BNP Paribas Personal Finance έχει για πολλά χρόνια διατηρήσει σημαντική παρουσία στον χώρο της καταναλωτικής πίστης της Βουλγαρίας, προσφέροντας κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της. Η εξαγορά αυτή ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της Postbank ως τράπεζα πρώτης επιλογής των ιδιωτών πελατών προσφέροντας υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαστε βέβαιοι ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα βελτιώσουμε περαιτέρω την εμπειρία των πελατών μας και θα ενισχύσουμε τη θέση της Postbank στην αγορά της Βουλγαρίας με την υφιστάμενη εμπειρία και τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με το εξαιρετικό προσωπικό της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria. Η συμφωνία αυτή είναι άλλη μία απόδειξη ότι η Eurobank παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας στην ευρύτερη περιοχή

Η κυρία Nesrin Gonin – Διευθύνουσα Σύμβουλος Κεντρικής Ευρώπης - BNP Paribas Personal Finance δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την ανακοίνωση της συμφωνίας αυτής με ένα σημαντικό τοπικό παίκτη όπως η Postbank. Η BNP Paribas Personal Finance Bulgaria είναι ανάμεσα στις κορυφαίες τράπεζες στην τοπική αγορά καταναλωτικής πίστης με σταθερά υψηλές επιδόσεις. Αυτή η συμφωνία αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τις ομάδες μας και την εξέλιξή τους όπως και για τους συνεργάτες μας και τους λοιπούς εταίρους. Με αυτή την εξαγορά η Postbank θα ωφεληθεί από την εμπειρία και την τεχνογνωσία στη διαχείριση δεδομένων και στις ψηφιακές διαδικασίες με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές της αγοράς καταναλωτικής πίστης που εφαρμόζουμε σε όλη την Ευρώπη

***

Σχετικά με τον Όμιλο Eurobank

Ο όμιλος Eurobank είναι ένας ισχυρός χρηματοπιστωτικός οργανισμός με παρουσία σε έξι χώρες και με περισσότερους από 11.000 εργαζομένους. Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A., που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και κατέχει την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Ο Όμιλος προσφέρει πλήρες εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στην λιανική όσο και την επιχειρηματική τραπεζική. Με ένα δίκτυο 615 υποκαταστημάτων, κυρίως στην Ελλάδα και την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking καθώς επίσης και βραβευμένα με διεθνείς διακρίσεις ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, ο Όμιλος εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες του.

Στη Βουλγαρία, ο Όμιλος Eurobank έχει παρουσία πάνω από 20 χρόνια μέσω της θυγατρικής του Postbank, που λειτουργεί ένα δίκτυο 191 υποκαταστημάτων και 12 επιχειρηματικών κέντρων στη χώρα. Η Postbank προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος Eurobank επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω δράσεων ESG (Environment, Society, Governance) για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση. εφαρμόζοντας συστηματικά ισχυρές πολιτικές με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής αξίας και μακροπρόθεσμής διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Σχετικά με την BNP Paribas Personal Finance

Η BNP Paribas Personal Finance είναι σημαντικός παίκτης στην καταναλωτική πίστη στη Γαλλία και την Ευρώπη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Είναι 100% θυγατρική της BNP Paribas group, απασχολεί περίπου 20.000 υπαλλήλους και έχει παρουσία σε 30 χώρες. Με εμπορικά σήματα όπως Cetelem, Cofinoga, Findomestic και AlphaCredit, η εταιρεία προσφέρει πλήρες εύρος προσωπικών δανείων σε καταστήματα, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ή απευθείας σε πελάτες μέσω customer contact centres και διαδικτυακά.

Η BNP Paribas Personal Finance προσφέρει επίσης στους πελάτες της ασφαλιστικά και αποταμιευτικά προϊόντα σε διάφορες χώρες περιλαμβανομένης της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Επί σειρά ετών, η BNP Paribas Personal Finance έχει αναπτύξει μια στρατηγική ενεργής συνεργασίας με αλυσίδες πώλησης καταναλωτικών προϊόντων, με κατασκευαστές και διανομείς αυτοκινήτων, με ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες και ασφαλιστικές), βασιζόμενη στην εμπειρία της στην αγορά πιστώσεων και στην ικανότητά της να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την εμπορική στρατηγική των συνεργατών της.

Για να υποστηρίξει τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η BNP Paribas Personal Finance έχει δεσμευθεί στην προώθηση της πρόσβασης σε πιο υπεύθυνες και βιώσιμες μορφές κατανάλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.bnpparibas-pf.com
@bnpp_pf
www.linkedin.com/company/bnp-paribas-personal-finance

Υπεύθυνος Τύπου
Valérie Baroux-Jourdain, +33(0)6 43 95 60 23
valerie.baroux-jourdain@bnpparibas-pf.com 
Sylvia Kostova, +359 (0) 895 599 191
SDKostova@postbank.bg