Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που έλαβε την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση και της τρίτης (3ης) δόσης, ύψους €300 εκατ. πόρων, του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), έχοντας εκπληρώσει τους προαπαιτούμενους στόχους, βάσει της Επιχειρησιακής Συμφωνίας που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο.

Ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός για την υλοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, η Eurobank έως σήμερα έχει υπογράψει χρηματοδοτικές συμβάσεις για τον μεγαλύτερο αριθμό έργων και την υψηλότερη διασπορά στο πλαίσιο των πυλώνων του ΤΑΑ, διατηρώντας διαχρονικά την πρώτη (1η) θέση μεταξύ των συστημικών τραπεζών, σε αποτελεσματικότητα απορρόφησης κεφαλαίων. Η Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους €1,1 δισ. σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης  συμμετέχοντας ενεργά στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και της μετάβασης σε ένα νέο, ανταγωνιστικό και παραγωγικό μοντέλο.

Μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης από την Εurobank των σημαντικών πόρων των δύο πρώτων δόσεων του ΤΑΑ, εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις μιας μεγάλης γκάμας επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στους ακόλουθους κλάδους:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων με έμφαση σε πρώην λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές,
 • Ηλεκτροκίνηση και μικροκινητικότητα,
 • Τηλεπικοινωνίες και αναβαθμίσεις δικτύου οπτικών ινών,
 • Λιανεμπόριο,
 • Παραγωγή μπαταριών και συσσωρευτών,
 • Τουρισμό και
 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Δίνοντας έμφαση στον «πράσινο» και «ψηφιακό» προσανατολισμό του Προγράμματος του ΤΑΑ αλλά και εστιάζοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Eurobank θα προχωρήσει δυναμικά στη διάθεση και της 3ης δόσης, διοχετεύοντας τους πόρους του ΤΑΑ σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους.

Σημειώνεται ότι μέσω του ΤΑΑ η χώρα έχει εξασφαλίσει για την περίοδο 2021 - 2026 ευρωπαϊκούς πόρους ύψους σχεδόν €30,5 δισ., εκ των οποίων τα €17,8 δισ. αφορούν σε επιδοτήσεις και τα €12,7 δισ. σε δανειακές χρηματοδοτήσεις μέσω των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Μέσω των δανείων του ΤΑΑ, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμες επενδύσεις στους εξής πυλώνες:

 • Πράσινη μετάβαση,
 • Ψηφιακό μετασχηματισμό,
 • Καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη,
 • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και
 • Εξωστρέφεια.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Relationship Manager που τους εξυπηρετεί στην Τράπεζα ή/και να επισκεφθούν την εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Eurobank, εντός της ενότητας Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Το δανειακό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Από αριστερά προς τα δεξιά:

Πάνος Λυμπερόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Eurobank, Επικεφαλής Large Corporate & Loan Syndications
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking
Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank