Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank, εγκαινιάζει και εισάγει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον τρόπο της πλήρως ψηφιοποιημένης χορήγησης δανείου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με την εφαρμογή της υπηρεσίας «e-χρηματοδότηση». Καλύπτει όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ανεξαρτήτως προγράμματος ή ποσού.

Η νέα υπηρεσία “e-χρηματοδότηση” δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη, να ολοκληρώσει τη διαδικασία αίτησης για χρηματοδότηση, μέσω της υπηρεσίας v-Banking, εύκολα και γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία και με απόλυτη ασφάλεια.
Ο πελάτης δεν απαιτείται να ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία της υποβολής αίτησης επαγγελματικής χρηματοδότησης, με επίσκεψη στο κατάστημα, αρκεί να μπορεί να συνδεθεί στο e-Banking από το χώρο της επιχείρησής του. Ακόμα και για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται μετακίνηση.

Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα:

  1. Να υποβάλει αίτηση για επαγγελματική χρηματοδότηση με ένα μόνο δικαιολογητικό, τον τελευταίο Ισολογισμό ή το Ε3, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων.
  2. Να συζητά, να θέτει ερωτήματα και να λαμβάνει ενημέρωση και απαντήσεις καθόλη τη διάρκεια διαδικασίας της αίτησης χρηματοδότησης, από τον Σύμβουλο v-Banking της Τράπεζας.

Η “e-χρηματοδότηση” έρχεται να προστεθεί στο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η Eurobank για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με χρήση των πλέον σύγχρονων και εξελιγμένων μέσων. Η υπηρεσία αφορά σε όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Eurobank γι’ αυτό και ο πελάτης, σε συνεργασία με το στέλεχος της Τράπεζας, επιλέγουν, από τα διαθέσιμα προγράμματα Κεφαλαίου Κίνησης ή Επενδύσεων, το καταλληλότερο πρόγραμμα για τις ανάγκες του και με τους ευνοϊκότερους όρους για τον ίδιο.
Η “e-χρηματοδότηση” είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 100.000 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τη Eurobank και διαθέτουν κωδικούς e-Banking.

Η Eurobank με ένα πλήθος καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες, προσαρμόζει τη λειτουργία της και διευκολύνει τους πελάτες της να ακολουθήσουν τις επιταγές της ψηφιακής εποχής._