Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID - 19, ενθαρρύνει τη μη φυσική παρουσία των πελατών της στα καταστήματα, ενώ έχει ήδη περιορίσει τον αριθμό των εργαζομένων της σε αυτά, ενεργοποιώντας μια σειρά τηλεφωνικών και ψηφιακών λειτουργικών εφαρμογών για την κάλυψη του συνόλου σχεδόν των συναλλαγών.

Στο ίδιο πλαίσιο, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η Τράπεζα αποφάσισε να αναβάλει την ταχυδρομική αποστολή των Αντιγράφων (σε έντυπη μορφή) Κινήσεων Καταθετικών Λογαριασμών (Statements of Account), με σκοπό την αποσυμφόρηση και τη μείωση κινδύνων από τη μαζική διακίνηση αλληλογραφίας. Το statement Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020 θα περιληφθεί κατά την αποστολή του statement για τις κινήσεις του αμέσως επομένου τριμήνου (Απριλίου - Ιουνίου 2020) και ώστε να ενημερωθούν οι πελάτες για την κίνηση όλων των σχετικών συναλλαγών τους.

Η απόφαση αυτή υπαγορεύθηκε από την ανάγκη προστασίας των εμπλεκομένων στη διακίνηση της αλληλογραφίας αλλά και των ίδιων των πελατών ως αποδεκτών της και αφορά αποκλειστικά στα έντυπα Αντίγραφα Κινήσεων Φυσικών Προσώπων της Λιανικής Τραπεζικής, τα οποία ωστόσο θα είναι διαθέσιμα στο e - Banking της Τράπεζας από την Τρίτη 14/04/2020. Ο δικαιούχος του λογαριασμού, μπορεί μέσω του e – Banking, με τη χρήση των κωδικών του, να έχει άμεση πρόσβαση στα e - Statement όπως και σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο λογαριασμό του.

Υπενθυμίζεται ότι πελάτες της Τράπεζας που δεν διαθέτουν σήμερα πρόσβαση στο e - Banking, εφόσον είναι οι κάτοχοι καρτών Eurobank και κινητού τηλεφώνου δηλωμένου στην Τράπεζα, μπορούν να αποκτήσουν κωδικούς και να ενεργοποιήσουν το e - Banking τους από το σπίτι τους, χωρίς να προσέλθουν σε κατάστημα της Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eurobank.gr/el/retail._