Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με συντονιστή διοργάνωσης την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και διοργανωτές τα πιστωτικά ιδρύματα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., ολοκληρώθηκε η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Sunrider Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρείας του ομίλου Cero Generation, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το επενδυτικό έργο της Sunrider («Έργο Δελφίνι»), συνολικού προϋπολογισμού €82 εκατ., αφορά στην κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής δυναμικότητας 100MW, στο Δήμο Προσοτσάνης στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Η χρηματοδότηση αφορά σε μια επένδυση με ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς είναι η πρώτη επένδυση που συνδυάζει την πώληση της παραγόμενης ενέργειας σε ανεξάρτητο ιδιώτη αγοραστή, μέσω μακροχρόνιας σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μέρος της παραγόμενης ενέργειας θα διατίθεται στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και επιδιώκει να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σχετικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ποσού €65,5 εκατ., με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους €40,9 εκατ., από πόρους του ΤΑΑ, και δανειακών κεφαλαίων, ύψους €24,6 εκατ. από τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της Sunrider, ύψους €16,5 εκατ., θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενισχύει καινοτόμες επενδύσεις, που προάγουν τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, όπως η παρούσα, συνολικού ύψους 82 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά, συγκεκριμένα, στην κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου στη Δράμα. Σε μια περίοδο ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων, διεθνώς, οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν τους ευνοϊκούς όρους από το δανειακό σκέλος του “Ελλάδα 2.0” (π.χ. σταθερό επιτόκιο δανεισμού 0,35% για τις πολύ μικρές και μικρές και 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) θα μπορέσουν να υλοποιήσουν, άμεσα, τα επενδυτικά τους σχέδια.».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, επισήμανε: «Πρόκειται για μια μεγάλη, εμβληματική επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα (Δράμα) για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χαιρόμαστε, ιδιαίτερα, που το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης υποστηρίζει σημαντικά έργα στον τομέα των ΑΠΕ και αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη της αγοράς μακροχρόνιων συμβάσεων πώλησης ενέργειας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.».

Ο Επικεφαλής για την Ελλάδα της Cero Generation,κ. Στέφανος Λιάλιος, τόνισε: «Ως ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά έργα στην Ελλάδα με ιδιωτική σύμβαση πώλησης ενέργειας (ΡΡΑ), το Έργο Δελφίνι πρωτοπορεί σε ένα μέλλον χωρίς επιδοτήσεις για την αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της χώρας. Είμαστε περήφανοι που εργαστήκαμε μαζί με το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις ελληνικές τράπεζες Πειραιώς και Eurobank, για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο και να διευκολύνουμε τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα καθαρότερο, φθηνότερο και ασφαλέστερο ενεργειακό σύστημα για όλους.».

Ο Executive General Manager, Chief Corporate& Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Τζούρος, υπογράμμισε: «Η συναλλαγή επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έργων που προωθούν την Πράσινη Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλουν, καθοριστικά, στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στο πλαίσιο των βασικών πυλώνων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στις χρηματοδοτήσεις επενδύσεων σε ΑΠΕ και έχει στρατηγική στόχευση την διαρκή ενίσχυση του ESG χαρτοφυλακίου της. Διαθέτοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, η Τράπεζα Πειραιώς είναι συνεπής στη δέσμευσή της για ουσιαστική συμβολή στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της εθνικής μας οικονομίας, με επενδύσεις που έχουν σαφές θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της ελληνικής οικονομίας.».

Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, σημείωσε: «Με την υπογραφή της συναλλαγής και την αξιοποίηση της μεγάλης ευκαιρίας των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση του έργου της Sunrider, ξεκινά μια ακόμα σημαντική επένδυση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση, στη μεγάλη προσπάθεια της χώρας προς την απολιγνιτοποίηση και, βεβαίως, στον απώτερο στόχο της ενεργειακής αυτονομίας με πράσινο πρόσημο. Η Eurobank, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής στρατηγικής της, στηρίζει δυναμικά τους στόχους του “Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” αναγνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.».

Σχετικά με τη CeroGeneration

Η CeroGeneration είναι μια κορυφαία πλατφόρμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εργάζεται σε όλη την Ευρώπη για να υποστηρίξει τη μετάβαση σε ένα καθαρό μηδενικό μέλλον, για αυτήν και για κάθε γενιά.

Ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, από την ανάπτυξη έως την κατασκευή και τη λειτουργία, η εξαιρετικά έμπειρη ομάδα της Cero φέρνει στα έργα της παγκόσμιας κλάσης βιομηχανική, εμπορική και τεχνική τεχνογνωσία.

Το χαρτοφυλάκιο της τάξης των 11 GW της Cero είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, καλύπτοντας λύσεις ηλιακής ενέργειας σε κλίμακα χρησιμότητας καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Η Cero συνεργάζεται στενά με τοπικούς αναπτυξιακούς εταίρους και προμηθευτές για την παροχή υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων υψηλής απόδοσης.

Η Cero είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία χαρτοφυλακίου τηςGreen Investment Group (GIG) του ομίλου Macquarie, που λειτουργεί σε αυτόνομη βάση.

 

Από αριστερά προς τα δεξιά:

Θεόδωρος Τζούρος, Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς
Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Στέφανος Λιάλιος, Επικεφαλής για την Ελλάδα της Cero Generation
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking
Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης