Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank στηρίζοντας διαχρονικά τα ελληνικά νοικοκυριά να αναπτύξουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην κατοικία τους και να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και το σχετικό κόστος, συμμετέχει στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypen.gr, όπως άλλωστε το έπραξε και στα προηγούμενα προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ».

To περιβαλλοντικού χαρακτήρα αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ενώ ο προϋπολογισμός του για το 2020 ανέρχεται σε σχεδόν €897 εκατ. Με κεντρικό στόχο τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τομέα, για περίπου 600.000 νοικοκυριά έως το 2030, ήτοι ανακαίνιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών κατά μέσο όρο το χρόνο για μια δεκαετία, το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» καθίσταται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό Πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα.

Το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» έχει σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», καθώς, μεταξύ άλλων, διευρύνεται το φάσμα εργασιών, αυξάνεται ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια με αύξηση των δικαιούχων, ενώ έχει προστεθεί ειδική κατηγορία για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, με προϋπολογισμό έως €80.000.

Το Πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να υλοποιήσουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ενεργειακής αυτονομίας, υποδομής ηλεκτροκίνησης και συστημάτων αυτοματισμού στην κύρια κατοικία τους, με συνολικό προϋπολογισμό εργασιών έως €50.000 ανά ακίνητο και έως €100.000 για κάθε ωφελούμενο, σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα περισσοτέρων ακινήτων, όπως:

  • Επιχορήγηση ποσού έως το 85% του κόστους των εργασιών (εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή υπό απολιγνιτοποίηση, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει και το 95%).
  • Προαιρετικά, άτοκο δάνειο (με επιδότηση τόκων κατά 100%) για την κάλυψη του υπόλοιπου κόστους των εργασιών.
  • Κάλυψη εξόδων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και επιπλέον τις αμοιβές για τυχόν σύμβουλο έργου & τεχνικής μελέτης.

Η Eurobank, με την πολυετή εμπειρία της στη χρηματοδότηση πράσινων δανείων κατοικίας, στο πλαίσιο και των προηγούμενων κύκλων του Προγράμματος αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής της να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση και επίσπευση της πράσινης ανάπτυξης, προσφέρει στους πελάτες της υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αίτησης.
Μεταξύ των υποστηρικτικών της δράσεων είναι η παροχή συστάσεων ενεργειακού επιθεωρητή ή/και προμηθευτών / αναδόχων για βοήθεια και εκτέλεση εργασιών, σε όλα τα βήματα της διαδικασίας, αλλά και επιπλέον προνομίων / προσφορών για όσους επιλέξουν δανειοδότηση μέσω της Τράπεζας. Η κάθε υπηρεσία δεν είναι δεσμευτική και προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη.

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα και για χορήγηση τυχόν δανείου γίνεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους του Προγράμματος και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο EuroPhone Banking (τηλ. 2109555000), στην ειδική σελίδα του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στο eurobank.gr ή στα καταστήματα Δικτύου της Eurobank.