Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds (FOF) ESG Focus απέσπασε την ανώτατη αξιολόγηση από τον διεθνή οίκο Morningstar®, εξασφαλίζοντας μία ακόμη σημαντική διάκριση για τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων Επενδυτικός Διαχειριστής είναι η EUROBANK Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Το (LF) FOF ESG Focus, που συμπλήρωσε τρία (3) χρόνια ενεργητικής διαχείρισης, έλαβε, για την περίοδο αυτή, κατά τη μηνιαία αξιολόγηση από τον διεθνή οίκο, την ανώτατη διάκριση των «5 αστέρων»* και κατατάσσεται έτσι στο 10%, παγκοσμίως, των υπό αξιολόγηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε κάθε κατηγορία που κατακτούν αυτή τη διάκριση στις εν λόγω μετρήσεις.

Η νέα διάκριση από το διεθνή οίκο Morningstar® αναδεικνύει την εξειδικευμένη γνώση, τη μακρά εμπειρία και τη σταθερή δέσμευση της EUROBANK Asset Management ΑΕΔΑΚ να βελτιώνει, διαρκώς, την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών διαχείρισης σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις. Έχει, επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ESG χαρακτήρα και προσανατολισμό, που είναι μια κυρίαρχη τάση στην παγκόσμια αγορά αλλά και πολύ υψηλά στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ομίλου EUROBANK. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση και η απόδοση «5 αστέρων», η οποία είναι και η υψηλότερη βαθμολογία από τον συγκεκριμένο διεθνή οίκο, αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη ποιότητας στο πλαίσιο μιας απαιτητικής και ανταγωνιστικής πανευρωπαϊκής αγοράς.

Το Morningstar Rating™ είναι η μηνιαία αξιολόγηση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΚ) βάσει της απόδοσής του, προσαρμοσμένης στον κίνδυνο που αναλαμβάνει, συγκριτικά με τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας του και επιβραβεύει όσα εμφανίζουν συνέπεια και συνέχεια στις αποδόσεις τους.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου και της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης, μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες www.eurobankfmc.lu, www.eurobank.gr και www.eurobankam.gr._

 

*Με στοιχεία της 29ης Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.