Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank Α.Ε, απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία Mintus Group Limited (Mintus) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμμετοχή σηματοδοτεί τη θετική αξιολόγηση του Ομίλου της Mintus από την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και αποτελεί το έναυσμα για περαιτέρω συνεργασία με στόχο την πρόσβαση σε εναλλακτικές κατηγορίες επενδύσεων παγκοσμίως.

Αξιοποιώντας τις επιλογές που παρέχονται μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας εναλλακτικών επενδύσεων που λειτουργεί η θυγατρική της Mintus, Mintus Trading Limited η οποία εποπτεύεται από την FCA, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ θα έχει πρόσβαση σε μια σειρά καινοτόμων εναλλακτικών επενδύσεων και προτάσεων, όπως η επένδυση σε έργα τέχνης και η ακίνητη περιουσία. Παράλληλα, μέσω των δυνατοτήτων της πλατφόρμας, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), παρέχοντας στους πελάτες της αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η συνεργασία με την Mintus υπογραμμίζει τη δέσμευση της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ για προσφορά καινοτόμων επενδυτικών στοιχείων με χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων.