Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank προβαίνει σε αναπροσαρμογές επιτοκίων οι οποίες θα ισχύσουν από Δευτέρα, 02/12/2019 και έχουν ως ακολούθως:

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
    Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται κατά  0,07  της μονάδας (7 μονάδες βάσης) κατά μέσον όρο.
  2. ΔΑΝΕΙΑ 
    Το επιτόκιο Ανοιχτού Δανείου Καταναλωτικής Πίστης μειώνεται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης).

Η αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.