Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναδείχθηκε “Best Fund Management Company in Greece” στην έρευνα Extel για το 2019, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της εταιρείας στο χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και θεσμικών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα, θέση που κατέχει -σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών- τα τελευταία 11 χρόνια.

H πρώτη θέση στη διεθνούς κύρους έρευνα Extel  για τη διαχείριση κεφαλαίων από την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., είναι αποτέλεσμα της σταθερά ανοδικής παρουσίας της εταιρείας στις ετήσιες λίστες των ερευνών Extel, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και επιβράβευση της ποιοτικής ομαδικής εργασίας και του επαγγελματισμού που χαρακτηρίζει τη συνεπή σχέση της με τους θεσμικούς επενδυτές.

Η έρευνα Extel αποτελεί διεθνώς τη σημαντικότερη έρευνα σε ποιότητα και αξιοπιστία μεταξύ των επαγγελματιών του επενδυτικού κλάδου, καθώς συγκεντρώνει κάθε χρόνο τις απόψεις περισσότερων από 14.000 θεσμικών επενδυτών, παρουσιάζοντας μία επικαιροποιημένη κάθε φορά και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των επενδυτικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάχθηκε, τον Αύγουστο του 2018, στην παγκόσμια πρωτοβουλία “PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)”.  H “PRI Initiative”, υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την προώθηση μιας υπεύθυνης επενδυτικής πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε διεθνές επίπεδο.  Η εταιρεία υιοθετεί την επενδυτική φιλοσοφία ESG (Environmental, Social, Governance) ενσωματώνοντας κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικού χαρακτήρα και εταιρικής διακυβέρνησης στην επενδυτική ανάλυση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων._