Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με προτεραιότητα στην προστασία όλων και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στις σημερινές συνθήκες, η Eurobank έχει λάβει μια σειρά μέτρων. Συμμετέχει με αίσθημα ευθύνης στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19 .
Η Eurobank δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων της. Συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στηρίζει όσους πλήττονται λόγω Covid-19.

Ανακαλύψτε τον ανανεωμένο οδηγό με τα μέτρα για την προστασία, στήριξη και εξυπηρέτηση σε περιβάλλον κρίσης.