Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank Factors θέτει στην υπηρεσία των πελατών της τη δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης για υπηρεσίες Reverse Factoring, αξιοποιώντας την πλατφόρμα e factor που εξασφαλίζει την πρόσβασή τους σε αναβαθμισμένες ψηφιακές λύσεις, άμεσα και με ασφάλεια.

Η νέα, εξελιγμένη πλατφόρμα e factor, είναι μια πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία υλοποιήθηκε από την Eurobank Factors, σε συνεργασία με την εταιρεία Impact A.E., με στόχο την αυτοματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Reverse Factoring. Μέσω της εφαρμογής βελτιώνεται ακόμα περισσότερο ο χρόνος ανταπόκρισης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και διευκολύνονται οι συναλλαγές Reverse Factoring, μια επιλογή η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος στην αγορά, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Το Reverse Factoring, γνωστό και ως Supply Chain Finance, είναι ένα οργανωμένο σχήμα μαζικής χρηματοδότησης προμηθευτών ενός μεγάλου και φερέγγυου αγοραστή, το οποίο συμβάλλει, ουσιαστικά, στη διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας.

Η νέα πλατφόρμα e factor παρέχει:

  • Ηλεκτρονική ένταξη (on boarding) όλων των συμμετεχόντων (αγοραστή και προμηθευτών), εύκολα και γρήγορα.
  • Ηλεκτρονική ανάρτηση των τιμολογίων και δυνατότητα των προμηθευτών, κάθε αγοραστή, να επιλέγουν άμεσα τα τιμολόγια που θα χρηματοδοτηθούν.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση για την κατάσταση κάθε χρηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο.
  • Ανάλυση λογαριασμών και όλων των κινήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Factors, κ. Γιώργος Καραγιαννόπουλος, δήλωσε: «Η νέα πλατφόρμα e factor, που αναπτύξαμε σε συνεργασία με την Impact, εξυπηρετεί το σχεδιασμό μας για υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον αξίας σε οργανωμένα οικονομικά οικοσυστήματα, που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών και υπηρεσιών, όπως είναι το ταχέως αναπτυσσόμενο Reverse Factoring.».

Η Eurobank Factors, 100% θυγατρική του Ομίλου Eurobank, πρωτοπόρος στον κλάδο και ο μεγαλύτερος πάροχος Reverse Factoring στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχει αυτή την υπηρεσία πάνω από μια δεκαετία, έχοντας εντάξει περισσότερους από 1.000 προμηθευτές σε σχετικά σχήματα, οι οποίοι αντλούν χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν, συνολικά, τα 400 εκατ. ευρώ ετησίως._