Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank Factors διατήρησε και το 2019, για 12η διαδοχική χρονιά, την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά factoring, με μερίδιο αγοράς που διαμορφώνεται στο 33%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring. Οι εκχωρούμενες απαιτήσεις της Eurobank Factors ανήλθαν σε €4,90 δισ. το 2019 από €4,80 δισ. το 2018 ενώ, παρά την πίεση της αγοράς σε επίπεδο επιτοκίων, η Eurobank Factors διατήρησε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, με τα προ φόρων αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε €18.9 εκατ. από €21,2 εκατ. το 2018.

Η εταιρεία επενδύει δυναμικά στον ανερχόμενο θεσμό του Reverse Factoring -συντονισμένη χρηματοδότηση προμηθευτών μεγάλων ομίλων- αναπτύσσοντας νέα προγράμματα αλλά και εμπλουτίζοντας υφιστάμενα με πλήθος νέων προμηθευτών μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με σταθερή επιδίωξη τη μεγαλύτερη διείσδυση στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Eurobank Factors επιταχύνει την αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής δίνοντας έμφαση σε νέα σχήματα χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω Reverse Factoring, προσδοκώντας να μετασχηματιστεί σε πάροχο ολοκληρωμένων, εξελιγμένων και αυτοματοποιημένων υπηρεσιών χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Finance).

Η Eurobank Factors στέκεται στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και σταθερή επιδίωξη να συμβάλλει στην ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας, εν μέσω της πανδημικής κρίσης και στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας της Πολιτείας και του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος._