Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία, η Eurobank συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια και αξιοποιεί κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η οικονομική δραστηριότητα και να στηριχθεί η απασχόληση.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (EAT), η Eurobank συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID - 19» (Ταμείο Εγγυοδοσίας) για τη χορήγηση νέων δανείων σε κεφάλαια κίνησης ύψους, περίπου, 800 εκ. ευρώ, καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΑΤ.
Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID - 19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Έχοντας ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες, η Eurobank είναι σε θέση να ολοκληρώσει από την πλευρά της την εγκριτική διαδικασία εντός τριών (3) μόλις ημερών υπό την προϋπόθεση υποβολής πλήρους φακέλου και με την έγκριση και της ΕΑΤ, να εκταμιεύσει ταχύτατα το εγκεκριμένο ποσό του δανείου.
Σημειώνεται ότι για την εκταμίευση των νέων δανείων, που θα διατεθούν σε επιχειρηματικούς πελάτες στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η Eurobank θα λάβει τις απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις, με ανώτατο ποσοστό για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 40% επί του ποσού της χρηματοδότησης όπου αυτό απαιτείται, ενώ για 9 στα 10 νέα δάνεια δεν θα απαιτηθεί προσημείωση. Στόχος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας: «Το πρόγραμμα εγγυοδοσίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, εξασφαλίζοντας ρευστότητα με εξαιρετικούς όρους, τώρα που την έχουν ανάγκη. Έχουμε κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία ώστε να υποδεχτούμε άμεσα τις αιτήσεις τους. Η Eurobank αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να στηρίξει τους πελάτες της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας».

Τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα συναφθούν και θα χορηγηθούν ως και την 31η Δεκεμβρίου 2020:

  • Αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των απλών, μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων) που θα έχουν διάρκεια ως πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
  • Tο ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει:
    • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το 2019 ή
    • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (πλην εξωχώριων, εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, δημοσίων φορέων και θυγατρικών τους, ΟΤΑ και θυγατρικών τους).

Η Eurobank, με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, στα Προγράμματα της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» και ιδίως στο Υποπρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» από την ΕΑΤ (στο πλαίσιο του οποίου μέρος της χρηματοδότησης παρέχεται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους), καθώς και με σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, παραμένει σταθερά δίπλα στους πελάτες της ώστε να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες ανάγκες ρευστότητας και να επανεκκινήσουν τη λειτουργία τους ομαλά, στη μετά COVID - 19 περίοδο, στηρίζοντας έτσι την εθνική οικονομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων επιλέγοντας την Eurobank.