Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Eurobank και η Grant Thornton συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ταμείο Ανάκαµψης & Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης - τα όπλα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοῖού». Όπως κάθε χρονιά, έτσι και στη φετινή, πρωτόγνωρη συγκυρία, Eurobank και Grant Thornton ένωσαν δυνάμεις στηρίζοντας σταθερά το δυναμικό και ανταγωνιστικό ελληνικό επιχειρείν.

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του θεσμού των Βραβείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Growth Awards, ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας, σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης, βασικά αναπτυξιακά εφόδια στην προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τις νέες επενδυτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, την κατανομή των κονδυλίων που θα λάβει η Ελλάδα και τις προτεραιότητες του νέου, πολυετούς αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας που παρουσίασε η κυβέρνηση. Οι θεματικές, που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στο επιχειρηματικό κοινό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην post – Covid εποχή, αναλύθηκαν διεξοδικά στο πάνελ συζήτησης στο οποίο συμμετείχαν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου.

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων στην ανοικτή συζήτηση, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας, και στον κύκλο ερωτήσεων που ακολούθησε, ήταν η επιτακτική ανάγκη ορθής αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης για τη δομική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μεταστροφή της σε ένα εξωστρεφές και καινοτόμο αναπτυξιακό μοντέλο, ικανό να εξασφαλίσει μια πολυετή, βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδική έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια μετάβασης στην πράσινη οικονομία, στην επίσπευση της απολιγνιτοποίησης και την αξιοποίηση, περίπου, 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της «Δίκαιης Μετάβασης», που μπορεί να συμβάλλει, ουσιαστικά, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον εκσυγχρονισμό, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Οι οικονομικές ενισχύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα θα αφορούν σε εκείνους που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν και όχι σε αυτούς που απλά θέλουν επιδοτήσεις. Θεμελιώδης προτεραιότητα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης αποτελεί η πραγματοποίηση χιλιάδων παραγωγικών ιδιωτικών επενδύσεων και η δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων βιώσιμων θέσεων εργασίας. Για το σχέδιο Απολιγνιτοποίησης ειδικότερα το Ταμείο Ανάκαμψης παίζει συμπληρωματικό ρόλο, με έμφαση στην αποκατάσταση των εδαφών και υποδομών και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης, με βάση τα νέα δεδομένα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, ανέφερε: «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν για την Ελλάδα ιστορική ευκαιρία. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε διαθέσιμα τέτοιου ύψους κονδύλια, που με σωστή αξιοποίηση μπορούν να αλλάξουν ριζικά και σε βάθος χρόνου την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Τα χρονοδιαγράμματα όμως είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Πρέπει γρήγορα να βάλουμε συγκεκριμένα πρότζεκτ κάτω από στις δράσεις των τεσσάρων πυλώνων του εθνικού σχεδιασμού για το Ταμείο Ανάκαμψης και να εστιαστούμε στην υλοποίησή τους. Η απόφαση για εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Το τραπεζικό σύστημα και ασφαλώς η Eurobank είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και να συμβάλουμε στη μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση, παράλληλα με τους δημόσιους πόρους, των επενδυτικών σχεδίων που θα προκριθούν».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να υποστηρίξει τις χώρες της Ένωσης να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο COVID-19 στις οικονομίες τους, να στηρίξουν τις επενδύσεις και να προωθήσουν μεταρρυθμιστικές δράσεις. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο παραγωγικής, πιο καινοτόμου και πιο ανθεκτικής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση του Μηχανισμού αποτελεί για την Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κάμψης που σημειώθηκε το 2019 λόγω του COVID-19 αλλά και για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού της μοντέλου. Οι δημόσιοι πόροι που αναμένεται να διοχετευτούν στην οικονομία τα επόμενα έτη σε συνδυασμό με τους ιδιωτικούς πόρους που εκτιμάται πως θα κινητοποιηθούν θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση τόσο ενός σημαντικού αριθμού επενδυτικών σχεδίων όσο και συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δράσεων. Τα σχέδια και οι δράσεις αυτές θα επιτρέψουν την άμεση βελτίωση της οικονομίας, συγχρόνως όμως θα δημιουργήσουν ισχυρές δυνατότητες για ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων με έμφαση στην ενδυνάμωση της παραγωγικής τους δυναμικής, την τόνωση της εξωστρέφειάς τους και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας».

H Eurobank και η Grant Thornton στηρίζουν με συνέπεια το ελληνικό επιχειρείν και μέσω των Βραβείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards” που διοργανώνουν κάθε χρόνο αναδεικνύουν το ρόλο και τη σημασία της σύγχρονης, ποιοτικής επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επιβραβεύοντας δυναμικές, ελληνικές εταιρείες που ξεχωρίζουν σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι υπαγορεύονται κάθε χρόνο από τις διεθνείς τάσεις του σύγχρονου επιχειρείν. Ειδικά για την απονομή των βραβείων του 2020, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία, επιδιώκεται να διοργανωθεί ειδική τελετή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, κατά τρόπο συμβατό με τις υγειονομικές συνθήκες._

Φωτογραφία Συμμετέχοντες στο πάνελ συζήτησης: ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton κ. Βασίλειος Καζάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας και η Δημοσιογράφος κα Μαρία Σαράφογλου.