Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτυχημένη Συνεργασία ΒΕ- BUSINESS EXCHANGES A.E. & ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. στην υπηρεσία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

Η Ελληνική εταιρεία ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. επέλεξε την Be - Business Exchanges Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της Eurobank, για την εγκατάσταση της λύσης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ARCHIVING@BE.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. στο εξής θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Information Systems Impact Α.Ε., η οποία συνεργάζεται από το 2011 με την Be - Business Exchanges A.E. με σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης & ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων και παραστατικών,  απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδίδουν από το ERP της εταιρείας τους τα εν λόγω παραστατικά, να τα διακινούν & να τα αρχειοθετούν ηλεκτρονικά. Επίσης, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την κατάργηση της εκτύπωσης, εμφακέλωσης και του παραδοσιακού τρόπου αποστολής του τιμολογίου και αναζητούν τη μέθοδο για την ηλεκτρονική του αποστολή, εγγυημένα και με ασφάλεια.

Η ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1920 και λειτουργεί αδιάλειπτα για περισσότερα από 96 χρόνια. Η διοίκησή της συνεχίζοντας την παράδοση και εκσυγχρονίζοντας την δραστηριότητά της στα σημερινά εμπορικά δεδομένα και στις απαιτήσεις της εποχής, βρίσκεται στα χέρια της τρίτης γενεάς της οικογένειας Πετσιάβα.

Λόγω της ευρείας επιχειρηματικής  δραστηριότητάς της  σε τομείς όπως τα Φάρμακα, OTC, Νοσοκομειακά, Πλαστικά, Χημικά και Καταναλωτικά, η εταιρεία ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. αναζητά διαρκώς τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Στέλιος Μαδιάς IT Manager της εταιρείας επισήμανε:

«Η εταιρεία  ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες επέλεξε τη λύση Archiving@BE, η οποία κάλυψε πλήρως τις ανάγκες για αποτελεσματική διαχείριση των παραστατικών που εκδίδουμε και των σχετικών εγγράφων τους. Στόχος μας η μείωση, τόσο του κόστους, όσο και του χρόνου αναζήτησης, αρχειοθέτησης και συντήρησης των παραστατικών, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ποιοτικών και σύγχρονων τεχνολογικά υπηρεσιών προς όφελος των πελατών μας.»

Η Be - Business Exchanges Α.Ε. είναι εταιρεία εξειδικευμένη σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των ευρύτερων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-Business) της Eurobank. Ιδρύθηκε το 2001 με αποστολή την προώθηση διεταιρικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Β2Β), όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.ά. (αναλυτικά οι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα www.be24.gr) και συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

ΚΑΤΕΒΑΖΩ το Δελτίο Τύπου