Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

«Μια πολιτική βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας - με ενίσχυση της παραγωγικότητας, βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και τόνωση των επενδύσεων – αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και στο μέλλον, με στόχο την περαιτέρω πραγματική σύγκλιση της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας, και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών». Την επισήμανση αυτή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFGEurobankErgasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος σε ομιλία του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της EurobankEFG που συνήλθε σήμερα (Μ. Τρίτη, 3 Απριλίου 2007).  Ο κ. Νανόπουλος πρόσθεσε ότι: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας είναι μονόδρομος, τόσο για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και στο μέλλον, όσο και για να γίνει μικρότερη, και επομένως διατηρήσιμη, η εξάρτηση της χώρας μας από τη σταθερή εισροή ξένων κεφαλαίων.  Η αναγκαιότητα αυτή ανάγει σε στρατηγική προτεραιότητα τον περαιτέρω ευρύ διαρθρωτικό μετασχηματισμό της οικονομίας, εστιασμένο σε ένα νέο σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας. Το πρότυπο αυτό βασίζεται στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, και στον κατ’ αντιστοιχία εξορθολογισμό του ρόλου του Κράτους. Ο ιδιωτικός τομέας αποδεικνύει ήδη με το δυναμισμό του, την ικανότητά του να προσδίδει στην οικονομία την απαιτούμενη ευελιξία, εξωστρέφεια, καινοτομία και ανταγωνιστικό προφίλ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης, και ο εκσυγχρονισμός στις λειτουργίες του κράτους με ενίσχυση της διαφάνειας, και μείωση της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, το κράτος μπορεί να αναλάβει ένα νέο ρόλο για την υποστήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας που επεκτείνεται δυναμικά και με όραμα, εκτός των συνόρων. Τα οφέλη για την Ελλάδα είναι προφανή:  Η χώρα μας εξελίσσεται σε έναν οικονομικό πόλο, με ισχυρή παρουσία και επιρροή σε μια μεγάλη γεωγραφική  περιφέρεια, και αυτό αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και ιστορική πρόκληση.»

Στο σημείο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG συνέχισε τονίζοντας οτι: «Παράλληλα, θα πρέπει να διευρυνθούν και να ενταθούν, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νέων επενδυτικών εργαλείων όπως είναι οι ΣΔΙΤ, αλλά και η απελευθέρωση κλειστών αγορών και επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας. Αναγκαίες είναι επίσης οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Παιδείας, με στόχο να θεμελιώσουμε μια σύγχρονη, παραγωγική και υψηλής προστιθέμενης αξίας οικονομία». Ο κ. Νανόπουλος χαρακτήρισε τις προσδοκίες για το τρέχον έτος ως θετικές, δεδομένου οτι στο μέτωπο της δημοσιονομικής προσαρμογής έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος η οποία αποτυπώνεται στη μείωση του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% συμβάλλοντας στη διαφαινόμενη έξοδο της οικονομίας από το καθεστώς επιτήρησης. Στην εγχώρια αγορά, οι προοπτικές παραμένουν θετικές καθώς υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια αύξησης τραπεζικών εργασιών σε όλους τους τομείς, πρόσθεσε. «Είναι χαρακτηριστικό ότι, ο δανεισμός των νοικοκυριών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν στο τέλος του 2006, στο 41%, και υπολείπεται ακόμα του αντίστοιχου μέσου όρου στην ευρωζώνη, που ήταν στο 54%.  Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι, στην Ελλάδα το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση ως προς το σύνολο του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, έφθανε το 6%, το Σεπτέμβριο του 2006, και ήταν αισθητά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης, που ήταν περίπου στο μισό. Το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένη προσπάθεια, τόσο από το τραπεζικό σύστημα, όσο και από τις εποπτικές αρχές, διότι οι υψηλές επισφάλειες επιβαρύνουν το κόστος του χρήματος, το οποίο μετακυλύεται στους δανειολήπτες». 

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Ξενοφών Νικήτας, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, τόνισε ότι: «χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να μειώσουμε το έλλειμα ανταγωνιστικότητας έναντι των άλλων ευρωπαίων εταίρων μας και να περιορίσουμε δραστικά το έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που μας ταλανίζει επί χρόνια και δυστυχώς θα μας ταλανίζει και τα επόμενα χρόνια» Αναφερόμενος στην πορεία της Eurobank τα τελευταία χρόνια υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Από τις αρχές της τελευταίας αυτής δεκαετίας, η Eurobank, μέσα από μια σειρά επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων τις οποίες συνδύασε με ταχύρυθμη οργανική ανάπτυξη, δημιούργησε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ισχυροποίηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά. Αναλάβαμε το δύσκολο στοίχημα της ενοποίησης έξι τραπεζών με βάση ένα νέο όραμα και τα πιο σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας. Χτίσαμε έτσι έναν τραπεζικό όμιλο, μεγάλο σε μέγεθος, κεφαλαιακά ισχυρό και υγιή, σύγχρονο σε προφίλ, πρωτοπόρο σε υπηρεσίες και καινοτόμο σε προϊόντα. Η Eurobank άνοιξε το βηματισμό της και έφερε στην τραπεζική αγορά όχι μόνο μια επανάσταση στο χώρο της λιανικής τραπεζικής αλλά ευρύτερα μια νέα πελατοκεντρική αντίληψη για τις σχέσεις με τους πελάτες. Όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν ούτε αυτόματα ούτε τυχαία.  Είναι το αποτέλεσμα μιάς απόλυτα επιτυχούς σχεδιασμένης πολιτικής, που βήμα βήμα, χρόνο με το χρόνο, αναπτύσεται, μιάς στρατηγικής που έθεσε τον όμιλο της Eurobank να διαθέτει στο τέλος του 2006 μία ισχυρότατη παρουσία στην Ελλάδα και σημαντική παρουσία στη Νέα Ευρώπη. Ο όμιλος συνολικά στο τέλος του 2006 διέθετε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 1300 καταστήματα και σημεία πώλησης και περί τους 19.000 εργαζόμενους. Ο συνδυασμός στρατηγικής, πληρότητας προϊόντων, ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, αφοσιωμένου και εξειδικευμένου προσωπικού συνετέλεσε ώστε και το 2006 να υπερβούμε τους στόχους για τους οποίους η διοίκηση είχε δεσμευτεί.» Καταλήγοντας ο κ. Νικήτας υπογράμμισε τη συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων που κάθε φορά τίθενται, στόχοι οι οποίοι  «δεν είναι εξωπραγματικοί, ούτε  υπεραισιόδοξοι.  Και γι’ αυτό όπως έχει δείξει το παρελθόν τους υπερακοντίζουμε παρά το ότι κάθε φορά θέτουμε τον πήχη ψηλότερα».

Αναφερόμενος στην πορεία της Eurobankτην τελευταία δεκαετία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ν. Νανόπουλος, είπε ότι: «Παρά το σχετικά μεγάλο αριθμό εξαγορών που πραγματοποιήσαμε, η ανάπτυξή μας την τελευταία δεκαετία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε οργανικά μέσα, και στην αύξηση των μεγεθών μας ταχύτερα από τους ρυθμούς της αγοράς.  Οι χορηγήσεις μας, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης, και εξαιρουμένων των εξαγορών, της τάξης του 48%. Στην ίδια περίοδο, τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 28%. Αυτά τα στοιχεία πιστοποιούν, με τον καλύτερο τρόπο, το δυναμισμό του Οργανισμού μας, που όμως συνδυάζεται και με ισχυρά ποιοτικά στοιχεία,  αλλά και αποδοτικότητα για τους μετόχους μας»

Συνοψίζοντας τις επιδόσεις της τελευταίας πενταετίας ο κ. Νανόπουλος τόνισε:

  • Τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας με το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα να μειώνεται από 58,1% σε 40,7% που είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη.
  • Την αναβάθμιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, με το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται στο 2,9% από 3,8% και

·        Την αύξηση των καθαρών κερδών με μέσο ρυθμό  37%, με αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων για την Ελλάδα, που ξεπέρασε το 2006 το 25%.

Η επέκταση της δραστηριότητας της Eurobank στην Νέα Ευρώπη ξεκίνησε στο τέλος της περασμένης δεκαετίας από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία.  Στις χώρες αυτές του πρώτου κύματος, όπου ο Ομιλος έχει ήδη ισχυρή παρουσία, στόχος είναι η κατάταξή του σε μακροπρόθεσμη βάση μεταξύ των πρώτων 3 – 4 τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό τομέα.  Πιο πρόσφατα, η παρουσία του Ομίλου επεκτάθηκε στην Πολωνία, την Τουρκία και την Ουκρανία, όπου οι προοπτικές διαγράφονται πολύ θετικές. Στις μεγάλες αυτές αγορές, ο Όμιλος μπορεί να επιτύχει ικανοποιητική κερδοφορία, ακόμα και αν παραμείνει μεταξύ των 10-12 μεγαλύτερων τραπεζών. 

Στο τέλος του 2006 ο Όμιλος διέθετε εκτός Ελλάδος περίπου 800 καταστήματα, σημεία πώλησης και επιχειρηματικά κέντρα. Στόχος είναι στο τέλος του 2009, αυτά να ξεπεράσουν τις 1.400 μονάδες.  Επίσης, εντός και εκτός Ελλάδος, ο όμιλος της Eurobank απασχολεί περί τα 19.000 άτομα προσωπικό.

Οι ρυθμοί αύξησης των εργασιών εκτός Ελλάδος, ήταν το 2006, ιδιαίτερα υψηλοί, με τα υπόλοιπα των χορηγήσεων να έχουν υπερδιπλασιασθεί. Οι νέες χορηγήσεις  εκτός Ελλάδος ανήλθαν σε 2 δισ. Ευρώ, με εντυπωσιακή επιτάχυνση το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου, όπου οι νέες χορηγήσεις ήταν σχεδόν πενταπλάσιες από τις αντίστοιχες χορηγήσεις του μέσου τριμήνου του 2005.

Οπως είπε ο κ. Νανόπουλος «Βρισκόμαστε πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, που σηματοδοτεί τη μετάβαση του Ομίλου μας σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία μετά την Ελλάδα, έχουμε δημιουργήσει έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης και κερδοφορίας στις χώρες της Νέας Ευρώπης. Έτσι, έχουμε θεμελιώσει τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον, με στόχο τη σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.  Εκτιμούμε ότι μέχρι  το 2009, οι εργασίες μας στη Νέα Ευρώπη θα συνεισφέρουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών εσόδων, και το  20% των καθαρών κερδών του Ομίλου μας.»

Ο κ. Ν. Νανόπουλος, καταλήγοντας παρουσίασε  τους νέους στόχους που έχει θέσει η Διοίκηση για την τριετία 2007 – 2009, που απεικονίζουν ακριβώς την αναπτυξιακή δυναμική και την ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα θα επιδιώξει:

  • Μέση Ετήσια Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά τουλάχιστον 22%* το 2007-2009
  • Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων πάνω από 25% έως το 2009
  • Δείκτη Κόστους / Εσόδων κάτω από 45% έως το 2009

Στο πλαίσιο των στόχων αυτών εντάσσονται και οι στόχοι του Ομίλου για τη Νέα Ευρώπη, όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ειδικές ημερίδες στο Λονδίνο και την Αθήνα και έχουν ως εξής:

·        καθαρά κέρδη άνω των €60 εκατ. για το 2007 και άνω των €260 εκατ. για το 2009,

·        δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) χαμηλότερος του 58% ως το 2009, και

·        αποδοτικότητα επί των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% ως το 2009**  (απόδοση επί όλων των κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένου και του goodwill (αέρα) που έχει καταβληθεί για την απόκτηση άλλων τραπεζών).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος €0,92 ανά μετοχή, (περιλαμβανομένου του προμερίσματος €0,36), αυξημένου κατά 23% από πέρυσι. Το συνολικό μέρισμα αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,7% επί της μέσης τιμής της μετοχής κατά το 2006. Στόχος της διοίκησης της Τράπεζας είναι η μερισματική πολιτική να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη των μετόχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πενταετία 2002 – 2006 η μέση ετήσια αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή φθάνει το 24%.

Από την Πέμπτη 5 Απριλίου 2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα στη λήψη μερίμσατος, ενώ το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τις 16 Απριλίου 2007. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης  τη διανομή 2 νέων μετοχών, για κάθε 10 παλαιές. Εκτιμάται οτι η διαδικασία (λήψη αδειών από τις αρμόδιες αρχές) θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαϊου, οπότε θα αποκοπεί το δικαίωμα, και οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο περί τα μέσα Μαϊου.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικόλαος Γκαργκάνας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου, ο υποδιοικητής της ΤτΕ κ. Νικόλαος Παλαιοκρασσάς καθώς και παράγοντες της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής.


* Επί των καθαρών κερδών του 2006 ύψους €644,5εκ

** Περιλαμβανομένου του «goodwill»

 

Στην φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: 

Χ. Κύρκος, Γενικός Διευθυντής
Ν. Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής
Ξ. Νικήτας, Πρόεδρος
Ν. Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
Π. Πεταλάς, Σύμβουλος
Ν. Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Λ. Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος
Π. Χατζησωτηρίου, Γενικός Διευθυντής
Δ. Τζουγανάτος, Νομικός Σύμβουλος