Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερίδα με θέμα «Χρηματοοικονομικές ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Ημερίδα με θέμα «Χρηματοοικονομικές ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα (29 Μαρτίου 2007) η Τράπεζα EurobankEFG σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η διοργάνωση της ημερίδας αυτής εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών της EurobankEFG για την ενημέρωση των παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).  Στην ημερίδα μίλησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΤΕπ, της Eurobank, και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ).

Κηρύσσοντας την έναρξη της ημερίδας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος επεσήμανε, «το έμπρακτο ενδιαφέρον της Eurobank να ανακινεί το δημόσιο διάλογο γύρω από τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την οικονομία και την κοινωνία.  Ένα από τα θέματα αυτά είναι η λειτουργία των ΟΤΑ, η συνεργασία τους με την κυβέρνηση αλλά και το τραπεζικό σύστημα, με ζητούμενο αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες».  «Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα εδώ μπορεί να αποδειχθεί καίρια.  Και αυτό διότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος μπορεί να εισφέρει, όχι μόνο επιπλέον κεφάλαια, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις επενδύσεις και τη διαχείριση κεφαλαίων, και, εν τέλει, ισχυρότερα κίνητρα για την εκπόνηση πιο φιλόδοξων σχεδίων εκ μέρους των ΟΤΑ.  Αυτό, με τη σειρά του, θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να λειτουργήσουν ως ισχυροί πόλοι έλξης και διάχυσης της ανάπτυξης, κάτι που με τη σειρά του, θα κινητοποιήσει νέους πόρους και νέες δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα».

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλο Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Γεώργιο Αλογοσκούφη Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών (μαγνητοσκοπημένο), Χρήστο Φώλια Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών και Πάρι Κουκουλόπουλο Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ.

Κεντρική ομιλητής της ημερίδας ήταν η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Danuta Hübner η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη προώθησης των στόχων της Λισσαβόνας για την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρώπη, καθώς και στον ρόλο των τοπικών αρχών στην επίτευξη των στόχων αυτών.  Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγάλη έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα.  Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερης σημασίας είναι  ο συντονισμός και οι αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε οι δημόσιοι πόροι να λειτουργήσουν και ως πολλαπλασιαστής για την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση των στόχων της Λισσαβόνας.  Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο θα παίξει η συνεργασία με την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) αλλά και τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Τέλος η κα Hübner αναφέρθηκε στα προγράμματα Jessica και Jeremy της Ευρωπαϊκής ¨Ενωσης, τα οποία έχει δημιουργήσει η ΕΤΕπ σε συνεργασία με ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία αφορούν μικρές επιχειρήσεις και αστική ανάπτυξη.

Ο  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG κ. Νικόλαος Καραμούζης κατά την ομιλία τόνισε μεταξύ άλλων «Η δυνατότητά της τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολλαπλών ρόλων της εξαρτάται κυρίως από την ικανότητά της να εξασφαλίζει έγκαιρα τους απαιτούμενους πόρους, να τους αξιοποιεί αποτελεσματικά και να παρακάμπτει τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια. Οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες της αυτοδιοίκησης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τις παραδοσιακές πηγές εσόδων, όπως οι κρατικές επιχορηγήσεις και τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα των ΟΤΑ. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αναζητήσει νέες μεθόδους λειτουργίας και να αξιοποιήσει σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων αλλά και για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων.  Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank έχει ήδη δημιουργήσει μία εξειδικευμένη «Διεύθυνση Σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».  Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν σήμερα έναν αναξιοποίητο φορέα οικονομικής ανάπτυξης και θέλουμε να συμβάλουμε στην προσπάθειά τους να ενεργοποιήσουν το θεσμό και να τον αναπτύξουν» επεσήμανε ο κ. Καραμούζης.

 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. GerlandoGenuardi Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος ανέπτυξε στην ομιλία του τον ρόλο της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Την περίοδο 2001 – 2006 η ΕΤΕπ χρηματοδότησε έργα σε ευρωπαϊκές πόλεις με συνολικά €17 δισ. Σκοπός της ΕΤΕπ είναι η χαμηλού κόστους μακροχρόνια χρηματοδότηση έργων που προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα χρηματοδότησης έργων σε μεγάλους ευρωπαϊκούς δήμους και τόνισε τη σημασία που έχει η διεύρυνση των δραστηριοτήτων  της ΕΤΕπ σε περισσότερους αλλά και μικρότερους δήμους μέσω της συνεργασίας της με τοπικές τράπεζες.  Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με τον κ. Genuardi, θα ενισχύσει την προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας διαχέοντας τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλους τους πολίτες».

Ακολούθησε ο κ. Αλέξανδρος Κρητικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Eurobank, που παρουσίασε τις δυνατότητες για συνεργασία της τράπεζας με τους ΟΤΑ με την προσφορά νέων τραπεζικών προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. «Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των ΟΤΑ μπορούν να καλυφθούν μέσω, όχι μόνο του παραδοσιακού δανεισμού αλλά και της αξιοποίησης δανειακών κεφαλαίων της ΕΤΕπ.  Επίσης μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ομολογιακά δάνεια (εφόσον εκδοθούν οι απαιτούμενες από το Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπουργικές αποφάσεις), χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και τις Συμπράξεις Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ).  Πρόσθετα οφέλη για τους ΟΤΑ μπορούν να προκύψουν και από την αποδοτικότερη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων, την αυτοματοποίηση των συστημάτων εισπράξεων / πληρωμών και την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος παροχών για την μισθοδοσία του προσωπικού», τόνισε ο κ. Κρητικός.

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπ. Οικονομικών αναφέρθηκε στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης 2007–2013 για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.  Τόνισε την ανάγκη για νέες αποτελεσματικές αρχές διαχείρισης και αναφέρθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών από τους φορείς υλοποίησης, ιδίως τους ΟΤΑ, οι οποίοι οφείλουν να ενισχύσουν την θεσμική τους ικανότητα για αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων.

Ο κ. Ανδρέας Βερύκιος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Χορηγήσεων της ΕΤΕπ στην Ευρώπη παρουσίασε τη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα τονίζοντας ότι οι συνολικές χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα από το 1981 ανέρχονται στα €16,8 δισ.  Ανέλυσε τις προϋποθέσεις, τις μορφές και τα πλεονεκτήματα χρηματοδότησης έργων από την ΕΤΕπ, καθώς και το είδος των επενδύσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.  Περιέγραψε επίσης τον κύκλο ενός επενδυτικού σχεδίου από την πρώτη επαφή με την ΕΤΕπ έως την ολοκλήρωσή του.  Τόνισε δε, την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η ΕΤΕπ στη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο που ξεκινούν τα καινούργια χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. για τις χώρες της Συνοχής.  Σε αυτό το πλαίσο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τα προγράμματα ανάπτυξης που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Απώτερος στόχος, κατά τον κ. Βερύκιο, είναι να ωφεληθεί η ελληνική περιφέρεια ώστε να μπορεί να πρωτοπορήσει στην ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση του κ. Ράλλη Γκέκα Επιστημονικού Συμβούλου της ΚΕΔΚΕ, ο οποίος ανέλυσε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης χρηματοοικονομικών τεχνικών από τους ΟΤΑ.  Επίσης παρουσίασε στοιχεία για την πιστοληπτική ικανότητα των ΟΤΑ σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Φωτογραφικό Στιγμιότυπο Αριστερά:
(από αριστερά προς τα δεξιά)
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
κ. Χρήστος Φώλιας, Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
κα Danuta Hübner, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG

Φωτογραφικό Στιγμιότυπο Δεξιά:
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG κ. Νικόλαος Καραμούζης.